Postup při stříhání

Postup při stříhání

Materiál mezi noži je deformován (ohýbán) na horní straně plechu, pokud oba nože pronikají do materiálu proti sobě ve tvaru klínu. Po překročení zhruba poloviny tloušťky materiálu dochází k vlastnímu přestřižení – překročí se mez ohybu a dojde ke střihu.

obrazek

Obr. 1: Princip stříhání

Nože nůžek lépe vnikají do materiálu, pokud je rozevření nožů cca 15°. Jestliže je rozevření větší, břity po materiálu klouzají a špatně se zařezávají. Při působení dvou sil proti sobě je materiál stlačován, následně oddělován. Vzpříčení materiálu mezi noži zamezíme přítomností přidržovače plechu. Nikdy nedostřihujeme až do konce břitů, poněvadž se nám hrana břitu vtlačuje do materiálu, který se špatně srovnává.

 

Zdroje
  • BENDIX, Friedrich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1:SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
  • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1díl. Praha: PARTA,2013. ISBN 978-80-7320-195-1

Obrázky:

 

Zapamatuj si

Při stříhání  dochází k ohybu. Po překročení meze ohybu dojde k vlastnímu přestřižení, proto je na horní straně materiálu ohyb a na spodní otřep (ostrá hrana).