Práce s nůžkami

Práce s nůžkami

K přesnosti stříhání je zapotřebí přesného orýsování. Správné orýsování by mělo být zřetelné a čitelné za všech pracovních podmínek. Rysky po orýsování jsou výrazně vidět, pokud nám světlo dopadá zprava od nůžek. Při stříhání je vždy nebezpečí úrazu, zejména při odstřihávání menších kusů plechu. Při malé nepozornosti může dojít k přiskřípnutí dlaně rameny nůžek.

Při stříhání zaoblených ploch postupujeme následujícím způsobem; vždy stříháme ve směru hodinových ručiček, aby nedošlo k překrytí rysky nožem nůžek. V opačném směru můžeme pracovat jen při stříhání nahrubo.

U pákových a tabulových nůžek je nutné mít vždy přidržovač plechu a po práci uvést tyto nůžky do stabilní nulové polohy, případně vhodně zajistit rameno proti samovolnému pádu.