Péče o nůžky

Péče o nůžky

Při stříhání dochází k velkému stříhacímu tlaku, kterým jsou namáhány všechny části nůžek, tj. nože, rukojeti, ale i čepy. Materiály, ze kterých jsou nůžky vyrobeny, by měly odpovídat zatížení, pro tu činnost, kterou vykonávají.

Rukojeti u ručních nůžek jsou dimenzovány na velikost síly rukou, a to kolem 10-20 kPa. U pákových nůžek je to kolem 20-60 kPa.

Nůžky se proto nesmějí nijak upravovat, nesmí se prodlužovat rukojeti pro zvětšení páky a ani není vhodné bouchat po nich kladivem. Rukojeti se mohou zohýbat nebo zakalené břity vylámat. Otupené břity nůžek by se měly odborně přebrušovat při dodržení správného úhlu břitu (asi 80°) na úzké straně nože.

 

 

Zdroje
  • BENDIX, Friedrich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1: SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
  • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1. díl. Praha: PARTA, 2013. ISBN 978-80-7320-195-1.
  • Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.

 

Zapamatuj si

Každé nůžky se musí před prací namazat strojním olejem, a to v pohyblivých částech.

Otupené břity necháme odborně nabrousit.