Rovnání a ohýbání

Rovnání a ohýbání

Plechy nebývají vždy zcela rovné tak, aby se na nich dalo pohodlně měřit a rýsovat. Proto je musíme nejdříve vyrovnat. Rovnání a ohýbání můžeme provádět ručně nebo strojně. Při rovnání a ohýbání dbáme na to, aby používané nástroje a nářadí byly bez závad. Pozornost věnujeme správnému nasazení kladiva. Ruku, kterou přidržujeme rovnaný materiál, chráníme rukavicí. Při pracování s materiály většího průřezu můžeme využít i ohřev materiálu. Způsob volíme podle druhu a vlastností materiálu.

Ohýbání plechu - video 

Výroba ohýbačky - video

Ruční rovnání a ohýbání

Rovnat a ohýbat můžeme jen ty materiály, které jsou tvárné a houževnaté.

Ruční rovnání se provádí na rovnací desce vyrobené z oceli nebo litiny nebo na kovadlině. Rovnací deska slouží také jako kontrolní rovina. Jako nářadí používáme kladiva různé hmotnosti nebo palice ze dřeva, pryže, mědi. K vyrovnání tyčového materiálu se používají rovnací lisy.

Rovnání

Plechy nebývají vždy zcela rovné tak, aby se na nich dalo pohodlně měřit a rýsovat, proto je nutné je nejdříve vyrovnat. Vyrovnání se provádí vyklepáváním.

Měkké plechy do tloušťky 0,4 mm vyrovnáváme paličkou na rovné podložce. Paličku přitom držíme u konce násady a údery vedeme koncem zápěstí. Velmi tenké plechy vyhlazujeme pomocí dřevěného špalíku, který musí být o málo širší, než vyrovnávaný plech, a musí mít hladkou, rovnou plochu. Také deska, na které vyrovnání provádíme musí byt hladká a rovná. Plechy větší tloušťky než 0,4 mm se rovnají kladivy. Pro vyrovnání plechů je nutné mít určité zkušenosti, abyste odhadli, kolik materiál snese a kam je třeba vést údery.

Obr. 1: Rovnání

Ruční ohýbání

Při ohýbání používáme stejné nástroje jako při rovnání. Materiál upevňujeme do svěráku opatřeného různými vložkami nebo přípravky. Často používáme univerzální přípravky a zařízení.

Ohýbaný plech nesmí být širší, než je délka rovnací hrany ocelové desky, délka čelistí svěráku nebo délka vložky, ve kterých je plech upnutý!

Místo ohybu si předem zřetelně označíme. Musí být při upnutí vždy těsně nad hranou čelistí nebo vložky. Při ohýbání plechu přes hranu ocelové desky ho přidržujeme těsně jinou deskou nad označenou ryskou.

Plechy do tloušťky 1mm ohneme nejdříve rukou a ohyb dokončíme paličkou. Údery paličky vedeme vždy co nejblíže místa ohybu. Na plechy o tloušťce větší než je 1mm klepeme mírně tak, aby se hrana lehce vyznačila. Poté překontrolujeme správnost upnutí. Upravíme šířku i směr ohybu. Dále pomocí paličky dokončíme ohyb. Paličku přitom stále nakláníme, aby na ohýbaný plech přiléhala celou ploškou. U ostrohranných ohnutí je nutné věnovat pozornost poloměru ohybu.

Rovnání kolejnic - video

Strojní rovnání a ohýbání

Strojní rovnání

Strojní rovnání se provádí většinou pomocí lisů nebo ve speciálních rovnacích strojích. Tyto stroje usnadňují a urychlují rovnání, ale vyplatí se jen v sériové výrobě.

Při rovnání plamenem bodově nahříváme vypouklou část deformované součásti.

Obr. 2: Rovnací stroj

Strojní ohýbání

Při ohýbání většího počtu součástí nebo tehdy, je-li k ohybu potřebná větší síla, používáme ohýbací stroje.

Strojní ohýbačka

Základní částí je pohyblivá ohýbací čelist, která ohýbá plech do tvaru určeného vyměnitelnou tvarovou lištou na horní příčce.

Zakružovací stroj

Tříválcový typ zakružovacího stroje se skládá z dvojice přiváděcích válců přestavitelných podle tloušťky materiálu a dalšího válce, který vykonává ohyb.

Zakružovačkavideo

 

Obr. 3: Zakružovací stroj

 

 

 

Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.

Obrázky:

 

Test

1. Charakterizujte rovnání.

2. Charakterizuj ohýbání.

3. Kde se provádí ruční rovnání?

4. Jaké nástroje používáme k rovnání a ohýbání?

5. Co je to zakružovací stroj?

Komentář

Všechny obrázky a videa v této lekci jsou jako ilustrace základního textu vhodné i pro žáky ZŠ.