Vrtání

Vrtání

Vrtání je činnost, při které dochází k oddělování materiálu řezným točivým pohybem pomocí nástroje, vrtáku. Jedná se o třískové obrábění materiálu, při kterém nástroj vykonává všechny pohyby najednou. Vrtáním se v materiálu vytváří otvory kruhového tvaru.

Vrtání je třískové obrábění válcových děr nástrojem – vrtákem, který koná všechny řezné pohyby najednou.

Vrtání je hrubovací postup s velkým výkonem obrábění. Dodatečnou přesnou úpravu provádíme obrobením pomocí výhrubníku a výstružníku.

Všeobecné tipy pro vrtání - video

Ruční vrtání

Každá práce vyžaduje správnou vrtačku.

Ruční vrtačka – nejjednodušším typem ruční vrtačky je nebozez.

Ruční vrtačka a kolovrátek – požíváme pro vrtání hlubokých otvorů a dřeva a do měkkých materiálů.

Obr: 1: Ruční vrtačka

Vrtačka elektrická akumulátorová – tento typ je bezdrátový a slouží k běžnému používání.

Obr. 2: Vrtačka elektrická akumulátorová

Příklepové vrtačky – usnadňují vrtání do zdiva a betonu.

 

Obr. 3: Příklepová vrtačka

Vrtací kladivo – používá se k náročnému vrtání do betonu.

Obr. 4: Vrtací kladivo

Pracovní postup

Vrtání je výroba děr kruhového průřezu. Nástrojem pro vrtání je vrták, který vykonává dva řezné pohyby – otáčivý kolem své osy a přímočarý ve směru své osy.

VRTÁNÍ

je zhotovování děr (vnitřních rotačních ploch)průchozích i neprůchozích do plného materiálu, zpravidla dvoubřitým nástrojem.

Podstata - hlavní řezný pohyb vykonává nástroj a jedná se o pohyb rotační, vedlejší pohyb přímočarý ve směru osy otáčení vykonává rovněž nástroj (výjimku tvoří vrtání děr na soustruhu a frézce).

Řezná rychlost, která je měřítkem hlavního pohybu, je u vrtacích nástrojů největší na obvodě, zmenšuje se ke středu nástroje, kde je nulová. Řeznou rychlostí je obvodová rychlost největšího průměru vrtáku.

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5: Schéma vrtání a vrtání s příklepem

 

Vrtaní podélného otvoru - video 

Nástroje

K vrtání se používají vrtáky z nástrojových ocelí uhlíkových, které používáme na obrábění dřeva. Slitinové vrtáky slouží ke zpracování ocelí. Slitinové vrtáky se vyrábí z oceli manganové, chromové, wolframové a slitinové rychlořezné. Rychlořezné májí vysokou odolnost.

Nástroje na vrtání – vrtáky se dělí podle tvaru na:

  • Kopinaté

  • Šroubovité

  • Středící

  • Dělové (hlavňové)

  • Vrtací hlavy

  • Sdružené vrtáky

Kopinaté vrtáky- nejjednodušší druh vrtacích nástrojů. Řezná část je tvořena dvěma hlavními břity a příčným ostřím.

Šroubovitý vrták je dvoubřitý (příp.trojbřitý) nástroj se šroubovitými drážkami pro odvod třísek a přívod chladící kapaliny.

Středící vrtáky se používají k navrtání tvarových důlků pro upínání obrobků do hrotů nebo k navrtání středícího důlku pro přesné určení polohy osy díry při vrtání šroubovitým vrtákem.

Dělové vrtáky se používají převážně k vrtání hlubokých děr. Jejich tělo a ostří je konstruováno tak, aby vedení v díře bylo co nejlepší.

Vrtací hlavy se obvykle používají pro vrtání děr velkého průměru, ale lze jimi vrtat díry již od průměru 20 mm. Jsou osazeny pájenými nebo mechanicky upínanými břitovými destičkami.

Vrtáky s vyměnitelnými destičkami jsou vysoce výkonné nástroje. Držák je vyroben z konstrukční oceli vyšší pevnosti, řeznou část tvoří dvě nebo více (podle průměru vrtáku) mechanicky upínané vyměnitelné břitové destičky

Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.

Obrázky:

 

 

Test

1. Charakterizuj vrtání.

2. Co používáme k ručnímu vrtání?

3. Jaký je postup při vrtání?

4. Jaký nástroj používáme k vrtání?

5. Jaké máme druhy vrtáků?

Zapamatuj si

VRTÁNÍ je zhotovování děr (vnitřních rotačních ploch) průchozích i neprůchozích do plného materiálu, zpravidla dvoubřitým nástrojem.

Komentář

Všechny obrázky a videa v této lekci jsou jako ilustrace základního textu vhodné i pro žáky ZŠ.

Odkaz

Podívejte se na zajímavý materiál  k rozšíření učiva

Vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování 

dostupný na internetu zde:

http://www.elitalycea.wz.cz/files/tep/tep22.pdf