Vyhrubování

Vyhrubování

Úkolem vyhrubování je zpřesnění geometrických parametrů obráběné díry. Díry do průměru 10 mm se pouze vystružují, větší díry se vyhrubují a pak vystružují.

Vyhrubování je operace opracování vnitřních rotačních ploch, kterými se zvyšuje přesnost rozměrů a zlepšuje se jakost povrchu díry.

Provádí se obvykle na vrtačkách.

Hlavní řezný pohyb (otáčivý) i vedlejší pohyb – posuv ve směru osy díry, vykonává nástroj.

Význam vyhrubování

Úkolem vyhrubování je zpřesnění geometrických parametrů obráběné díry. Díry do průměru 10 mm se pouze vystružují, větší díry se vyhrubují a pak vystružují.

Je tedy zřejmé, že vyhrubování většinou není konečnou obráběcí operací a vždy po něm musí následovat vystružování.

Úkolem vyhrubování je zlepšení geometrických parametrů obráběné díry pro vystružování .

Přídavky pro vyhrubování závisí především na požadované kvalitě obráběné díry, ale i na druhu obráběného a nástrojového materiálu, konstrukci nástroje a dalších činitelích.

Pracovní postup

Vyhrubování je získání přesnějších rozměrů a jakosti obrobeného povrchu. Vyhrubováním také obrábíme díry předlisované nebo předlité.

Při upínání výhrubníku a obrobku při vyhrubování platí téměř stejné zásady jako při vrtání.

Pro vyhrubování musí mít předvrtaná díra přídavek (musí mít menší průměr, než je průměr výhrubníku asi o 0,8mm).

Po výhrubníku se používá ještě výstružník, aby bylo dosaženo vyšší přesnosti i drsnosti díry.

Výhrubník může být také konečný nástroj, pokud požadujeme díru s přesností IT 9 - 12.

Výhrubníky mohou být: s kuželovou stopkou, nástrčné s kuželovým vrtáním, nástrčné s břity ze SK - nejčastěji operační.

Používají se jako dokončovací nástroj pro přesnost vyráběných děr H9 až H12.

Pro přípravu díry před vystružením se dělá průměr výhrubníku o 0.2 až 0.4mm menší.

Hrubování otvorů - video

Hrubování drážky - video

Nástroje

Výhrubníky

Výhrubníky jsou vícebřité nástroje, májí čtyři břity a u větších průměrů pět i více břitů. Zuby jsou zpravidla ve šroubovici o stoupání v = 20°.

Pracovní část výhrubníku se skládá z řezného kužele a z válcové kalibrovací (vodící) části.

Výhrubníky se používají pro dosažení přesnějších rozměrů a lepšího geometrického tvaru.

Typy výhrubníků:

  • Stopkový

  • Nástrčný

Vyhrubovací frézky s destičkami  - video

 

Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.

Obrázky:

 

Test

1. Co je to vyhrubování?

2. Jaký je pracovní postup při vyhrubování?

3. Co je to výhrubník?

4. Jaké známe typy výhrubníků?

 

Zapamatuj si

Vyhrubováním se získají přesnější rozměry a jakost obrobeného povrchu. 

Obrázek

Obr. 1: Výhrubníky

Zapamatuj si

Výhrubníky jsou vícebřité nástroje, mají čtyři břity a u větších průměrů pět i více břitů.

Komentář

Všechny obrázky a videa v této lekci jsou jako ilustrace základního textu vhodné i pro žáky ZŠ.