Zahlubování

Zahlubování

  • Vrtanou díru je třeba často upravit zarovnáním čelní plochy a ústí díry, kuželovitým nebo válcovitým rozšířením díry, sražením hran apod. Tyto práce se provádí zahlubováním. Pro zahlubování v nepřístupných místech se používá tzv. „zpětné zahlubování“, pro které jsou určeny speciální záhlubníky viz odkaz

Zahlubování - video

Pracovní postup

  • Zahlubování vyžaduje přesné a pevné upnutí.

  • Při zahlubování šikmých děr se používají vícebřité záhlubníky.

  • Velké díry se zahlubují nástrčnými záhlubníky, na zarovnání čelních ploch odlitků nebo na velké zahlubování se používá velkých nožů vsazených do upínacích trnů s kuželovou stopkou a vodícím čepem.

Zahlubovací práce

  • Odstranění otřepů sražením hran, zahlubování odstraněných hran po vrtání pro vytvoření vnitřního závitu.

  • Zahlubování válcovitých kuželových dosedacích ploch pro hlavy šroubů, nýtů, hřídelových nákružků.

  • Rozšiřování předvrtaných, odlitých nebo předlisovaných děr.

  • Zarovnání rovných dosedacích ploch pro šrouby, svorníky, plochy nábojů nebo těsnící plochy pro příruby.

Velké díry se zahlubují nástrčnými záhlubníky.

Na zarovnání čelních ploch nálitků nebo na velká zahloubení se používá velkých nožů vsazovaných do upínacích trnů s kuželovou stopkou a s vodícím čepem.

Srážeč hran - video

Nástroje pro zahlubování

Záhlubníky jsou jednobřité, dvoubřité nebo několikabřitové nástroje na válcové, kuželové nebo tvarované díry.

Záhlubník

  • je nástrčný nástroj pro zahloubení díry v obrobku.

Zahloubení se provádí proto, aby bylo možné zapustit hlavu šroubu do obrobku rovně s povrchem obrobku. Otvor se zvětší takovým záhlubníkem, který má stejný úhel jako šroub. Různé typy záhlubníků proto mají různé vrcholové úhly hlavy, které jsou vhodné pro daný úhel hlavy zápustného šroubu. Obdobně jako pro šroub se záhlubník může použít pro zapuštění hlavy vrutu.

Další využití je odstranění otřepů po obrobení díry. Otřepy se odstraňují proto, aby byl obrobek bezpečnější pro obsluhu, nebo jako příprava před řezáním závitů.

Strojní záhlubník má válcovou, šestihrannou nebo kuželovou stopku. Ruční záhlubník má stopku válcovou nebo je opatřen rukojetí. Hlava záhlubníku je nejméně trojbřitá.

Záhlubníky pro opracování kovů se zpravidla vyrábějí z rychlořezné oceli, záhlubníky do dřeva z oceli nástrojové.

Průřez děr, které byly opracovány záhlubníky s odlišným úhlem hlavy.

Obr. 1: Průřez děr

Záhlubník válcový - video

Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.

Obrázky:

 

Test

1. Co je to zahlubování?

2. Jaký je pracovní postup při zahlubování?

3. Co patří do zahlubovacích prací?

4. Co je to záhlubník a k čemu se používá?

Zapamatuj si

Zahlubování se používá pro úpravu vrtané díry, např. zarovnání čelní plochy a ústí díry, sražení hran apod.

Obrázek

Obr. 2: Záhlubníky

Komentář

Všechny obrázky a videa v této lekci jsou jako ilustrace základního textu vhodné i pro žáky ZŠ.

Odkaz

Zpětné zahlubování podrobněji včetně videa viz odkaz:

http://www.octopustools.com/zpetne_zahlubovani_new/zpetne_zahlubovaniNewI.php