Vystružování

Vystružování

Vystružování je dokončovací operace pro výrobu přesných děr s předepsanými parametry. Přípravek na vystružování nesmí být malý, protože nástroj by obráběný materiál neobřezal na požadovaný kruhový průřez.

Dokončujeme tak přesné a lícové díry. Odebírá se velmi malá tříska, díru vyhlazujeme a dáváme jí přesný konečný tvar. Přípravek na vystružování je proto velmi malý, u ocelových obrobků je mezi 0,2 až 0,4 mm na průměr díry.

Význam vystružování

Vystružování jsou operace opracování vnitřních rotačních ploch, kterými se zvyšuje přesnost rozměrů a zlepšuje se jakost povrchu díry. Provádí se obvykle na vrtačkách.

Hlavní řezný pohyb (otáčivý) i vedlejší pohyb – posuv ve směru osy díry, vykonává nástroj.

Vystružování

je dokončovací operace, která následuje po vrtání (nebo vyhrubování), když je třeba docílit přesný rozměr díry a zároveň kvalitní povrch.

Nástroj – výstružník

se posouvá k obrobku. Díra musí být předvrtána s relativně malým přesahem několika desetin mm.

Poslední úprava - video

Stružení automatické strojní - video 

Pracovní postup

Obrobek upneme podobným způsobem jako při vrtání.

Výstružník zavedeme do díry s citem a za stálého pootáčení pomalu zabíráme třísku.

Výstružníky při práci nikdy nepootáčíme nazpět.

Kolmost zavádění výstružníku do díry kontrolujeme nejčastěji úhelníkem.

Dodržovat technické zásady znamená:

 • Volit správný nástroj s ohledem na jakost obráběného materiálu

 • Nástroj musí být naostřený tak, aby jeho geometrie byla v souladu s kvalitou obráběného materiálu

 • Dodržovat řezné podmínky včetně chlazení, které vyplývá z jakosti obráběného materiálu, kvality a rozměrů nástroje

 • Dodržovat správný způsob upínání nástroje a obrobku

 • Kontrolovat vrtané díry měřením

 • Ke strojnímu vrtání používat vrtačky přesné a snadno ovladatelné

 • Pracovat v klidu a rozvážně

Nástroje

Výstružníky

Výstružníky jsou mnohobřité nástroje s přímými zuby na obrábění litiny nebo oceli.

 • Mnohobřitový nástroj, který se při práci zpravidla otáčí kolem své osy, v jejím směru se posouvá k obrobku a odbíráním jemných třísek dodává předvrtaným válcovým nebo kuželovým dírám přesný rozměr, správný geometrický tvar a hladký povrch.

Rozdělují se :

 • Podle tvaru obvodových ploch na válcové nebo kuželové

 • Podle způsobu použití na ruční a strojní

 • Podle způsobu výroby zubů na pevné, rozpínací s frézovanými zuby a stavitelné se vsazenými noži

 • Podle způsobu upínání jsou se stopkou válcovou nebo kuželovou a výstružníky nástrčné

Válcové výstružníky jsou ruční, strojní, rozpínací, stavitelné. plovoucí a operační

Mohou být: celistvé, s přišroubovanými zuby pro průměry 52 až 100mm, se vsazenými zuby pro 105 - 200mm

Zdroje
 • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.

Obrázky:

 

Test

1. Co je to vystružování?

2. Jaký je pracovní postup při vystružování?

3. Jaké musíme dodržovat technické zásady?

4. Co je to výstružník?

5. Jak se rozděluje výstružník?

Zapamatuj si

Vystružování je dokončovací operace pro výrobu přesných děr.

Zapamatuj si

Výstružník je 

mnohobřitý nástroj, který se při práci zpravidla otáčí kolem své osy, v jejím směru se posouvá k obrobku a odebíráním jemných třísek dodává předvrtaným válcovým nebo kuželovým dírám přesný rozměr, správný geometrický tvar a hladký povrch.

Obrázek

Obr. 1: Výstružník

Komentář

Všechny obrázky a videa v této lekci jsou jako ilustrace základního textu vhodné i pro žáky ZŠ.