Řezání závitů

Řezání závitů

Principem výroby závitu je vytváření šroubovité drážky na základním válcovém tělese šroubu – dříku. Drážky můžeme vytvářet obráběním nebo tvářením. Závity šroubu se v průmyslu vytvářejí sériově. Podstatou ručního řezání závitů je vytvoření závitových drážek obráběním ručními závitořeznými nástroji.

Podstata a rozdělení závitů

Závit vznikne nejčastěji vyříznutím šroubovité drážky určitého profilu do dříku šroubu nebo do díry matice. Závit je obvykle vyvinut v pravé šroubovici a nazývá se pravý. Méně často se používá závit levý, který je vyvinut v levé šroubovici.

Druhy profilů

  • Metrický závit je nejčastěji používaný závit.

Rozeznáváme metrické závity s hrubou a jemnou roztečí.

Závity s jemnou roztečí mají menší hloubku závitu a tomu pak odpovídá i jejich menší stoupání.

Hodí se pro krátké závity, závity na tenkostěnných trubkách, na zátkách a na stavěcích šroubech.

Pro hrubé i jemné závity jsou v ČSN uvedeny tři výběrové řady I.,II.,III.

Obvyklý je pravý závit, levý závit se používá pouze ve zvláštních případech.

Úhel profilu činí 60º. Veškeré rozměry závitu se udávají v milimetrech ( mm ).

Označování metrického závitu v dokumentech se uvádí písmenem velké M a průměrem v mm, u jemného závitu pak ještě uvedením stoupání v mm.

 

Výroba vnitřních závitů  - video

Závitořezné nástroje

Základní druhy ručních závitových řezných nástrojů

Nástroje pro řezání vnitřních závitů:

  • Závitníky sadové,

  • maticové,

  • speciální

Sady závitníků a oček  - video

Závitník je nástroj sloužící k vyřezávání vnitřních závitů ve válcovém otvoru. Pro vyřezávání vnějších závitů se používá závitové očko. Oba nástroje se při práci upevňují do vratidla, které umožňuje jejich snadné uchopení a působení dostatečné síly.

Obr. 1: Závitníky

Obvykle se pro vytvoření vnitřního závitu používá sada tří závitníků, které za pomoci vratidla postupně vyříznou požadovaný závit (označeny jsou obvykle jedním a dvěma proužky, kalibrační závitník je bez proužku).

První závitník bere 30 %, druhý 60 % a třetí 10 % materiálu.

Pro vrtání průchozích děr v průmyslové výrobě bývá používám jediný třístupňový závitník, umožňující dokončit operaci bez výměn nástroje.

Závitník má tvar šroubu, v jehož závitu jsou vyfrézovány výřezy pro odvod vznikající třísky. Závitník je zakalen na vysokou tvrdost, vyroben může být z nástrojové oceli nebo z oceli rychlořezné.

Závitníky je třeba během řezání závitu mazat mazivem dle druhu zpracovávaného materiálu - spektrum vhodných maziv je široké, od mýdlové směsi pro řezání do hliníku a duralu po řepkový olej pro řezání do ocelí.

Při řezání závitů v litině se používá stlačený vzduch.

Pracovní postup

Obráběné součásti se upínají stejně jako při ručním zpracování materiálu.

Při řezání vnitřních závitů je důležité zvolit správný průměr díry.

S citem musíme pracovat zejména se závitníky malých průměrů, které se snadno v nesprávně vyvrtané díře nebo při neopatrné díře zlomí.

Pracovní postup při řezání vnitřních závitů

K usnadnění řezání závitů nebo závitové čelisti se upravují vrtané díry pro závit nejčastěji kuželovým záhlubníkem a na dříku se zhotovuje kuželovité sražení.

Při ručním řezání vnitřních závitů se na čtyřhran maticového nebo sadového závitníku nasadí vratidlo a závitník se zavede kolmo do díry.

Při řezání vratidlem pomalu otáčíme a zároveň vytváříme mírný tlak ve směru osy závitníku.

Po zaříznutí se závitník již vtahuje do díry sám.

S citem musíme pracovat zejména se závitníky malých průměrů, které se snadno v nesprávně vyvrtané díře nebo při neopatrné práci zlomí.

 

Pracovní postup při řezání vnějších závitů

Při ručním řezání vnějších závitů postupujeme podobně jako při řezání závitů vnitřních.

K ruční úpravě konce dříku se používá plochý pilník.

Při řezání většinou závitníky nebo závitovou čelist mažeme, čímž šetříme nástroje a získáváme zároveň kvalitnější povrch závitu.

 
Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.

Obrázky:

 

Test

1. Jak vznikne závit?

2. Jaké známe druhy profilů?

3. Jaké známe nástroje pro řezání vnitřních závitů?

4. Co je to závitník?

5. Jaký je pracovní postup při řezání vnitřních závitů?

Zapamatuj si

Principem výroby závitu je vytváření šroubovité drážky na základním válcovém tělese šroubu – dříku nebo do díry matice.

Podstatou ručního řezání závitů je vytvoření závitových drážek obráběním ručními závitořeznými nástroji.

Komentář

Všechny obrázky a videa v této lekci jsou jako ilustrace základního textu vhodné i pro žáky ZŠ.