Ostření nástrojů

Ostření nástrojů

Broušení je obráběcí proces realizovaný zrny brusiva spojenými pojivem v mnohabřitý řezný nástroj, brousící kotouč, jeho břity jsou geometricky nestejné a mají záporný úhel čela.

Broušením lze dosáhnout vysoké kvality broušených ploch, dobře obrábět kalené a těžko obrobitelné materiály.

Výroba obráběcích nástrojů - video

Zásady broušení a ostření

 • Nástroje jsou zpravidla ostřeny na univerzální nástrojové brusce.

 • Zásady pro ostření vrtáku – ručně bez pomůcek brousíme pouze výjimečně a malé průměry.

 • Geometrií nabroušení volíme s ohledem na druh obráběného kotouče.

 • Pro broušení musíme zvolit správný druh a tvar brusného kotouče.

 • Po naostření kontrolujeme geometrii a stav ostří.

 • Naostřené nástroje ukládáme tak, aby se ostří nemohlo poškodit.

 • Opotřebené nástroje dáváme včas ostřit, čímž zabráníme jejich vážnému poškození.

Zásady pro ostření vrtáků:

 • Brousíme ručně pouze malé vrtáky.

 • Geometrii nabroušení volíme s ohledem na druhy obráběného kotouče.

 • Pro broušení musíme zvolit správný druh a tvar brusného kotouče.

 • Po naostření kontrolujeme geometrii a stav ostří.

 • Naostřené nástroje ukládáme tak, aby se jejich ostří nemohlo poškodit.

 • Opotřebené nástroje dáváme ostřit včas, čímž zabráníme jejich vážnějšímu poškození.

Broušení vrtáku - video

Broušení nástroje  - video

Brusné nástroje

 • Jako nástroje pro broušení se používají brusné kotouče.

 • Brusivo se rozděluje na přírodní a umělé.

 • Volba brusných kotoučů záleží na mnoha činitelích (na vlastnosti brusného materiálu, typu stroje, chlazení, způsobu dotyku).

 • Nejtvrdším brusivem jsou diamantová zrna, buď přírodního původu, nebo vyrobená uměle.

 • Velmi důležité pro jakost kotouče je pojivo, které vzájemně spojuje brusná zrna a umožňuje tak vytvářet příslušné tvary brusných kotoučů.

 • Nejčastěji se používá pojivo keramické.

Tvary brusných kotoučů jsou různé dle způsobu použití, např. jednostranně skosený, prstencový, kuželový, plochý apod. - podrobnějí viz kapitola broušení.

Brousící kotouče se na vřeteno brusky upínají pomocí přírub, nejčastěji mechanickým sevřením nebo lepením.

Mezi příruby a kotouč se vkládají z obou stran pružné podložky z pryže, kůže nebo papíru.

Posuvka na měření tříbřitých nástrojů - video

 

Popis technologie

Úhel hrotu rýsovací jehly, důlčíku provádíme pomocí kotoučové brusky, jehož úhel musí být 60°- 90°. Kontrolu ostří provádíme vizuálně.

Oprava ostří sekáče

Tupé sekáče ostříme na kotoučových bruskách.

Při broušení sekáče dbáme na to, aby se sekáč broušením příliš neohříval.

Při velkém zahřátí sekáče by se změnila jeho tvrdost – byl by měkčí.

Ruční ostření vrtáku

Při ručním ostření nemůžeme zaručit přesné dodržení geometrie, což při práci způsobuje rychlé opotřebení břitu, vybočování díry z osy, zadírání, zvětšování průměru díry, zvětšování úchylek válcovitosti, kruhovitosti apod.

Strojní ostření

Po naostření jednoho břitu se otočí vrták o 180°a ostří se plocha druhého břitu

Chyby, ke kterým může dojít při ručním broušení vrtáků:

 • Nestejná délka břitu, příčné ostří mimo osu vrtáku.

 • Břity jsou pod různými úhly.

 • Vrcholové úhly jsou nestejné, příčné ostří je mimo osu vrtáku.

Způsoby ostření:

 • Obvodem plochého kotouče.

 • Čelem miskového kotouče – brusný kotouč se vykloní podle úhlu stoupání.

Zdroje
 • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.
 • Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.

 

Test

1. Jaké jsou zásady pro ostření vrtáku?

2. Jaké nástroje se používají pro broušení?

3. Nejtvrdším brusivem je?

4. Jaké známe tvary brusných kotoučů?

5. Jaké známe ruční ostření vrtáku?

Zapamatuj si

Ostření se provádí pomocí broušení.

Broušení je obráběcí proces realizovaný zrny brusiva spojenými pojivem v mnohabřitý řezný nástroj, brousící kotouč.

Broušením lze dosáhnout vysoké kvality broušených ploch.

Komentář

Všechny obrázky a videa v této lekci jsou jako ilustrace základního textu vhodné i pro žáky ZŠ.