Dokončovací úpravy

Dokončovací úpravy

Účelem dokončovací úpravy je dosažení dokonalé jakosti obrobené plochy, vysoké přesnosti požadovaného rozměru při dodržení tvaru. Dokončovací práce mají značný podíl na výsledné kvalitě a vzhledu výrobku. Ovlivňují životnost, provozní spolehlivost a nároky na údržbu.

Zaškrabávání

Zaškrabávání je ruční obrábění ploch. Dosáhneme jím vysoké přesnosti rozměrů, vysoké jakosti povrchu a geometrického tvaru ploch.

Zaškrabávání - video 12 a 3

Nářadí a pomůcky

 • Škrabáky

 • Příměrné desky

 • Pravítka

 • Hranoly

 • Příměrné barvy

Škrabáky

Jejich tvar, geometrie a velikost se liší podle tvaru a velikosti zaškrabávané plochy.

Druhy škrabáků:

 • Plochý - pro zaškrabávání rovných ploch

 • Plochý ohnutý škrabák- pro zaškrabování drážek osazení

 • Trojhranný škrabák - pro zaškrabování vnitřních válcových ploch

 • Lžícový škrabák - pro zaškrabování vnitřních válcových ploch, na ložiska a jiné dutiny.

Technologie povrchových úprav – mechanické, chemické

Mechanické úpravy

 • Mechanické úpravy povrchových vrstev materiálu provádíme z důvodu čištění povrchu materiálu, vytvoření podmínek pro zvýšení korozní odolnosti, vzhledovým požadavků, zlepšení mechanických vlastností.

Chemické úpravy

 • Při chemických úpravách povrchu se vytvářejí povlaky, které vznikají chemickou reakcí mezi základním materiálem a chemickým roztokem.

 • Tyto vrstvy zlepšují korozní odolnost základního materiálu, zlepšují vzhled předmětu.

 • Mezi tyto technologie patří např. chromování, chemická oxidace ocelí nebo elektrochemická oxidace hliníku.

Mezi chemické úpravy patří:

Odmašťování

Moření

Leštění, leptání

Otryskávání - video

Povrchové úpravy - video

Žárové zinkování - video

Galvanické pokovování mědí - video  

Práškové lakování  - video

Superfinišování - video

Čištění a leštění  - video

Zdroje
 • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.
 • Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.

 

Test

1. Jaký je účel dokončovací úpravy?

2. Co je to zaškrabávání?

3. Jaké máme pomůcky k zaškrabávání?

4. Jaké jsou druhy škrabáků?

5. Co víte o mechanických úpravách?

6. Co víte o chemických úpravách?

 

Zapamatuj si

Účelem dokončovací úpravy je dosažení dokonalé jakosti obrobené plochy, vysoké přesnosti požadovaného rozměru při dodržení tvaru výrobku.

Komentář

Všechna videa v této lekci jsou jako ilustrace základního textu vhodné i pro žáky ZŠ.