Obrábění

Obrábění

Je technologický proces, při kterém řezná síla vtlačuje nástroj ve tvaru řezného klínu do povrchu polotovaru a odebírá z něj při vzájemném pohybu polotovaru a nástroje materiál v podobě třísky.

Obrábění se uskutečňuje v soustavě: stroj – nástroj – obrobek.

  • Obrobek (nazýváme obráběný předmět)  může to být polotovar nebo součást či dílec, který budeme obrábět (jeho tvar, rozměry a drsnost povrchu).

  • Obráběná plocha je část obrobku přetvářená obráběním (odebíráme z ní přebytečný materiál ve formě přídavku na obrábění).

  • Obrobená plocha vzniká obráběním obráběné plochy profilem řezné části nástroje. Dosahuje se tím, že odebereme (odstraníme) z povrchu obrobku nadbytečný materiál – přídavek na obrábění.
  • Řezná plocha je plocha vznikající bezprostředně za břitem řezného nástroje. Vzájemné působení nástroje a obrobku (pohyby a síly) umožňují odebírání částic materiálu ve tvaru třísky. Druh řezného nástroje a obráběcího stroje závisí na tvaru, přesnosti a velikosti obráběné plochy.

Řezání je proces obrábění, při kterém dochází k odebírání částic materiálu v podobě třísky břitem (ostřím, řeznou hranou) řezného nástroje.

obrazek

Obr. 1: Princip obrábění
Zdroje

Obrázky:

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

1. Co je to obrobek?

2. Co je obráběná plocha?

3. Jak vzniká obrobená plocha?

4. Co je řezání?

 

Otázky pro žáky SŠ

1. Vysvětlete pojem obrobek.

2. Popište pojem obráběná plocha.

3. Vysvětlete proces vzniku obrobené plochy.

4. Popište proces řezání.