Zpevnění povrchové vrstvy obrobené plochy

Zpevnění povrchové vrstvy obrobené plochy

Při obrábění se nedeformuje jen odebíraná vrstva, ale deformace probíhá v povrchové vrstvě třísky a v obrobené ploše. Příčinou deformace v obrobené ploše je zaoblení břitu (rádius) nástroje. Mezi hřbetem nástroje a obrobenou plochou působí určitá síla, která vyvolává při pohybu nástroje napětí a plastickou deformaci v povrchových vrstvách obrobené plochy. Protože plastická deformace těchto vrstev probíhá při teplotách, které jsou podstatně nižší než je teplota rekrystalizační, materiál se tak neroztaví a převládne trvalý účinek zpevněné povrchové vrstvy. Zpevněná vrstva má vyšší mechanické vlastnosti (pevnost a tvrdost) než původní obráběný materiál. Tvoří se u materiálů, které mají dobré deformační schopnosti, především u oceli a slitin hliníku. [2]

Zpevněná povrchová vrstva, soudržná se základním materiálem, zvyšuje odolnost proti opotřebení a proti korozi.

Popis k obrázku č. 1: Zpevnění povrchové vrstvy

rn - poloměr ostří

BAC - styčná plocha

Δα - oblast plastické deformace - zpevňování povrchové vrstvy

Δα´ - zpevněná povrchová vrstva

Obr. 1: Zpevnění povrchové vrstvy
Zdroje
  • [2] - DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. 1. vyd. Praha: SNTL, 1986. 424 s.

Obrázky:

  • Obr. 1: DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. 1. vyd. Praha: SNTL, 1986. 424 s.
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

  1. Co víte o zpevnění povrchové vrstvy obrobené plochy?
  2. Vyjmenujte, jaké má zpevněná vrstva mechanické vlastnosti.
  3. Co zvyšuje zpevněná povrchová vrstva?

Otázky pro žáky SŠ

  1. Vysvětlete proces zpevnění povrchové vrstvy obrobené plochy.
  2. Jaké mechanické vlastnosti má zpevněná vrstva a u kterých materiálů se tvoří?
  3. Vysvětlete, co zvyšuje zpevněná povrchová vrstva.