Zbytkové pnutí po obrábění

Zbytkové pnutí po obrábění

Při obrábění v obrobku vznikají v povrchových vrstvách značná pnutí. Příčinou jsou plastické deformace povrchové vrstvy obrobené plochy a vzniklé teplo v procesu obrábění na obrobené ploše, která ohřívá obrobek. Změna teploty pod povrchem obrobené plochy způsobuje vznik strukturních změn v různých hloubkách a při jejich různém objemu vznikají pnutí různého smyslu, ať již tahová či tlaková, která mohou pnutí, způsobená tepelnou roztažností a plastickou deformací, zmenšovat nebo naopak zvětšovat. [2]

Druh a velikost zbytkových pnutí v povrchových vrstvách záleží na:

 • obráběném materiálu

 • způsobu obrábění

 • řezných podmínkách.

Tlaková pnutí způsobují:

 • zvýšení meze únavy

 • zlepšení odolnosti povrchu obrobku proti opotřebení.

Tahová pnutí způsobují:

 • snížení meze únavy

 • rozrušení povrchových vrstev dvou ploch, které se o sebe třou.

Lze navolit optimální podmínky při obrábění, kdy je možno docílit nejlepší kvality obrobku, tzn. je možné zmírnit negativní vliv zbytkového pnutí při obrábění.

Zdroje
 • [2] - DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. 1. vyd. Praha: SNTL, 1986. 424 s.
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

 1. Co je to zbytkové pnutí po obrábění?
 2. Na čem závisí druh a velikost zbytkových pnutí v povrchových vrstvách?

Otázky pro žáky SŠ

 1. Jak vzniká zbytkové pnutí po obrábění?
 2. Vyjmenujte, na čem závisí druh a velikost zbytkových pnutí v povrchových vrstvách.