Výkon při obrábění

Výkon při obrábění

Při obrábění působí řezné síly při relativním pohybu nástroje vůči obrobku, charakterizovaném řeznou rychlostí. Tyto dva faktory určují výkon, který je nutno na obrábění vynaložit.

 

Celkový potřebný příkon obráběcího stroje se určuje ze vztahu:

P_c=P_0+P_1+P_2

P0 je příkon potřebný pro překonání pasivních odporů stroje při jeho chodu naprázdno [W].

P1 je příkon potřebný pro dosažení hlavního pohybu, to je pro překonání odporu obráběného materiálu proti hlavnímu pohybu [W].

P2 je příkon potřebný pro dosažení posuvu, to je pro překonání odporu obráběného materiálu proti posuvu [W].

 

Protože příkon potřebný pro dosažení posuvu je oproti příkonu potřebnému pro dosažení hlavního pohybu prakticky zanedbatelný, je možno celkový příkon stroje určit z jednoduchého vztahu:

P_{c}=\frac{P_{1}}{\eta }   [W]

η je účinnost stroje [-].

Zdroje
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

  1. Jaký je vzorec pro celkový potřebný příkon obráběcího stroje.
  2. Jaký je vzorec pro celkový příkon stroje?

Otázky pro žáky SŠ

  1. Napište vzorec pro celkový potřebný příkon obráběcího stroje a rozeberte jednotlivé jeho prvky.
  2. Napište vzorec pro celkový příkon stroje a rozeberte jednotlivé jeho prvky.