Hmyz V

HMYZ V

Hmyz s proměnou dokonalou (Holometabola)

Skupina zahrnuje řády hmyzu patřící do podtřídy KŘÍDLATÍ, kteří mají vývoj nepřímý s proměnou dokonalou. Vývojová stádia jsou celkem čtyři: vajíčko, larva, kukla, dospělec.

Larva (liší se od dospělce, bez křídel a složených očí, má i odlišný typ ústního ústrojí) je mimořádně žravá, několikrát se svléká, intenzivně roste a nakonec se mění v nepohyblivou kuklu (klidové stádium), dokončuje svůj vývoj (nepřijímá potravu, omezen pohyb, přestavba tkání a orgánů, tvoří se křídla a ú.ú.) a mění se v imago. Tato skupina zahrnuje většinu druhů hmyzu (80%).

Řád: DVOUKŘÍDLÍ

 • křídla:

   1. pár - blanitá (redukovaná žilnatina)
  •        2. pár - mají zakrnělý - přeměněný v tzv. kyvadélka (haltery)rovnovážná funkce za letu (manévrování)

obrazek

Obr.1: Stavba těla dvoukřídlých

 • ú.ú. - bodavě sací nebo lízací

 • larvy - jsou beznohé

Podřád: DLOUHOROZÍ

 • dlouhá tykadla, útlé, křehké tělo

 • tiplice zelná

  • nesprávně nazývána „velký komár“, dlouhé nohy, nebodají, larvy žijí v půdě

  • imaga létají za světlem do místností

 • komáři

  • samice sají krev na obratlovcích - nutná pro vývoj vajíček

  • samci se živí nektarem z květů

  • samičky kladou vajíčka do vody

  • larvy žijí ve vodě, živí se bakteriemi, jsou potravou pro ryby

  • např. komár pisklavý - nejrozšířenější u nás, samičky přezimují ve sklepích

  • rod Anopheles - samičky při sání krve přenášejí malárii

 • pakomáři

  • podobní komárům, ale nesají krev

  • larvy ve vodě - mrskavý pohyb, bývají červené, říká se jim „patentky“, potrava pro ryby

 • muchničky

  • drobné mušky s poměrně velkou hrudí

  • samičky sají krev, larvy v tekoucích vodách

 • bedlobytka hřibová - larvy způsobují červivost plodnic hub

Podřád: KRÁTKOROZÍ

 • krátká tykadla, zavalité tělo

 • ovád hovězí

  • létají rychle a tiše, silný sosák

  • samičky sají krev obratlovcům, bolestivé otoky,

  • larvy žijí v půdě - dravé

 • pestřenky

  • schopnost vířivého letu na místě (jako helikoptéra)

  • napodobují zbarvení včel, čmeláků, vos i sršní (mimikry), nebodají

  • např. pestřenka rybízová (užitečná- larvy se živí mšicemi)

Obr. 2: Pestřenka rybízová

 • vrtule třešňová - larvy způsobují červivost třešní

 • octomilka obecná

  • „vinná nebo banánová muška“, larvy se vyvíjí na kvasícím ovoci

  • objekt genetických výzkumů

 • moucha domácí

  • ú.ú.- lízací, v lidských obydlích

  • přenos choroboplodných zárodků - šíření nemocí

 • bodalka stájová - velmi podobná mouše domácí, ale má  ú.ú.-bodavě sací, na venkově

 • bodalka tse-tse - tropický druh, sáním krve přenáší prvoka trypanosomu spavičnouspavou nemoc

 • masařka obecná - klade vajíčka na maso (ovoviviparní) a exkrementy, larvy svou žravostí odklízí zdechliny z povrchu Země

řád: BLECHY

 • druhotně bezkřídlí

 • ektoparazité ptáků a savců

 • tělo – ze stran zploštělé

 • ú.ú.- bodavě sací (krev)

 • oči zakrnělé

 • 3. pár nohou uzpůsoben ke skákání

 • přenášejí i některé choroby (mor)

Zástupci:

 • blecha obecná - parazituje na člověku

http://files.rekordmani.webnode.cz/200000016-ced62cfd05/blecha.jpg

Obr. 3: Blecha.

 • blecha morová - přenáší mor

 • blecha psí
Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr.1: Stavba těla dvoukřídlých [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/16_952.jpg

Obr. 2: Pestřenka rybízová. Autor Prof. RNDr. Vítězslav BIČÍK, CSc.

Obr. 3: Blecha. [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http: http://files.rekordmani.webnode.cz/200000016-ced62cfd05/blecha.jpg

Obr 4: Sající komár [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://files.pmczech.webnode.cz/200001933-9ef73a0ea6/mosquito-feeding-before-and-after200px.jpg

Historie

octomilka obecná

„vinná nebo banánová muška“. Její larvy se vyvíjí na kvasícím ovoci.

Octomilka je známý objekt genetických výzkumů. Američan T.H.Morgan prováděl pokusy s octomilkou.Objasnil strukturu chromozomu a mechanismus uložení vloh.

Víte, že ...

Krev sají po oplodnění pouze samičky komárů, které ji potřebují k dozrání snůšky vajíček. Sání krve trvá 1 – 3 minuty.

Obr. 4: Sající komár

 

Kontrolní otázka
 1. Zakroužkuj bezkřídlý hmyz
  a) lumek
  b) blecha
  c) střevlík
 2. Druhý pár křídel přeměněný na kyvadélka mají
  a) mouchy
  b) motýli
  c) včely
 3. Krev nesaje
  a) komár
  b) pakomár
  c) ovád
 4. Spavou nemoc přenáší
  a) komár
  b) moucha tse-tse
  c) blecha
 5. Napodobují zbarvení včely nebo vosy, ale nebodají:

  a/ pestřenky

  b/ octomilky

  c/ muchničky

   

Víte, že ...

Blecha obecná

Je nejlepším skokanem. Je velká jen 3 mm. Dokáže skočit až 330 mm daleko a 200 mm vysoko. Výšku svého těla přitom překoná 130krát.

Více zde: http://rekordmani.webnode.cz/rekordy/hmyz/