Strunatci

Kmen: STRUNATCI (Chordata)

Charakteristika:

 • nejdokonalejší živočišný kmen - patří sem všichni vyšší živočichové

 • mají vyvinutou druhotnou dutinu tělní (coelom)

 • všichni jsou mnohobuněční

 • jejich tělo je tvořeno 3 zárodečnými listy:

  • ektoderm - pokožka, nervová soustava

  • mezoderm - svalstvo, vnitřní kostra, vylučovací a pohlavní soustava

  • entoderm - trávicí a dýchací soustava

 • zpravidla dvoustranně (bilaterálně) souměrná těla

Společné znaky:

 • 1) Vnitřní kostra - základem je struna hřbetní (chorda dorsalis)

  • pevná a pružná tyčinkovitá výztuha těla, která se vyvinula s entodermu (vychlípením prvostřeva)

  • probíhá podélně tělem nad trávicí soustavou a pod nervovou trubicí

  • u obratlovců bývá nahrazována chrupavčitou či kostěnou páteří (u člověka zůstaly po chordě jen jádra meziobratlových plotének)

 • 2) Trubicovitá nervová soustava, která vzniká vchlípením ektodermu

  • u nižších strunatců je nervová trubice v hlavové části mírně rozšířena

  • u vyšších strunatců se člení na míchu a různě vyvinutý mozek

 • 3) Párové žaberní štěrbiny, které se prolamují v hltanu

  • u nižších strunatců slouží k dýchání

  • u vyšších obratlovců zanikají (dýchají plícemi)

 • 4) Cévní soustava uzavřená

  • výjimka: pláštěnci - otevřenou CS

  • stavba: srdce a cévy

  • srdce uloženo na břišní straně těla pod trávicí soustavou

 • 5) Trubicovitá trávicí soustava

  • začíná ústním a končí řitním otvorem, který vyúsťuje v určité vzdálenosti před koncem těla

  • část těla za řitním otvorem = ocas

Systém:

 • Podkmen: Pláštěnci

 • Podkmen: Bezlebeční

 • Podkmen: Obratlovci

Dílčí lekce
Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

 

Kontrolní otázka

Otevřenou cévní soustavu mají ze stunatců pouze:

a/ pláštěnci

b/ bezlebeční

c/ obratlovci

Čím je tělo primitivních strunatců vyztuženo?

a/ páteř

b/ struna hřbetní

c/ kosti z chitinu