Pláštěnci

Podkmen: PLÁŠTĚNCI (Tunicata)

Charakteristika:

 • výhradně mořští živočichové

 • je známo přes 2 tisíce druhů

 • měří od 0,3 mm do 30 cm, vytváří však i mnohametrové kolonie

 • pokožka vylučuje na povrch těla plášť (tunica), tvořený polysacharidem tunicinem (složením blízký celulóze)

 • projevuje se u nich ontogenetická regrese = k vývojově vyšším strunatcům mají blíže jejich larvy než dospělci

 • jako jediní strunatci mají otevřenou cévní soustavu!

Rozmnožování:

 • hermafrodité s vývojem nepřímým
 • larvy jsou pohyblivé, zatímco dospělci žijí přisedlým (bentičtí) nebo vznášivým způsobem života
 • nepohlavní rozmnožování pučením

Systém:

 • Třída: Sumky

 • Třída: Salpy

 • Třída: Vršenky

Třída: Sumky

 • přisedlí mořští živočichové, často pestře zbarvení

 • žijí solitérně (jednotlivě) nebo tvoří kolonie (až několik metrů)

 • ontogenetická regrese - larva má složitější stavbu těla než dospělý jedinec:

 • larva má strunu hřbetní (chordu) a nervovou soustavu
 • plovoucí larva připomíná pulce, měří jen několik mm
 • dospělec nemá chordu, má jen nervovou uzlinu

http://www.eamos.cz/amos/kat_inf/externi/kat_inf_40281/Sumka_stavba.jpg

Obr. 1: Stavba těla sumky.

Trávicí soustava:

 • trubicovitá
 • voda s rozpuštěnými látkami přichází do těla ústním otvorem, přes hltanožaberní vak, zde filtrace vody, kdy částečky potravy jsou zachyceny a pokračují do další části trávicí trubice a voda odchází otvory do obžabení dutiny a ven z těla, potrava dále pokračuje do jícnu, žaluduk a do střeva, řitní otvor vyúsťuje v obžaberní dutině, odtud ven z těla

 • hltanožaberní vak = rozšířený hltan se žaberními štěrbinami, funkce: příjem potravy a dýchání

 • obžaberní dutina – zde vše vyúsťuje (voda, střevo, gonády) pak vše odchází řitním otvorem z těla ven

Cévní soustava:

 • otevřená, krev se vylévá mezi tkáně

Nervová soustava:

 • larva má nervovou trubici, dospělec má pouze 1 nervovou uzlinu

http://nd03.jxs.cz/728/128/6818b405e2_65059436_o2.jpg

Obr. 2: Sumka obecná

Třída: Salpy

 • mořští plovoucí živočichové, často tvoří kolonie

 • chorda pouze v larválním stadiu = regresivní vývoj

 • soustavy podobné jako u sumek

http://galeria.sengym-moodle.sk/albums/userpics/10001/normal_salpa8.jpg

Obr. 2: Salpa

Třída: Vršenky

 • nejvyspělejší skupina pláštěnců

 • planktonní pelagičtí živočichové

 • chorda i nervová trubice po celý život (pouze v ocásku)

 • kolem těla mají síť s filtry k zachycování potravy (jako rybářská síť, dříve se jí říkalo "vrš")

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Obrázky:

Obr. 1: Stavba těla sumky. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.eamos.cz/amos/kat_inf/externi/kat_inf_40281/Sumka_stavba.jpg

Obr. 2: Sumka obecná. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://nd03.jxs.cz/728/128/6818b405e2_65059436_o2.jpg

Obr. 3: Salpa. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://galeria.sengym-moodle.sk/albums/userpics/10001/normal_salpa8.jpg

 

Víte, že ...

Vědecký název Tunicata je z lat. tunica = plášť, obal; řec. oura = ocas.

Tento název odráží přítomnost chordy pouze v ocasní části.

Základní pojmy
struna hřbetní (chorda dorsalis) pevná a pružná tyčinkovitá výztuha těla, která se vyvinula s entodermu (vychlípením prvostřeva) probíhá podélně tělem nad trávicí soustavou a pod nervovou tru... Zobrazit více
Doplňující učivo

bentos

= společenstvo organismů žijících na dně vod

pelagiál

= oblast volné vody v moři, jezerech i ve větších nádržích.