Rovinná bruska

Rovinná bruska

Brusky na rovinné plochy se vyznačují tím, že se na nich dá obrábět rychle, protože mají velký výkon a také proto, že lze na nich vyrobit přesné a hladké rovinné plochy. K hrubému broušení se na nich používá hrncových nebo segmentových brusných kotoučů, k jemnému broušení rovných kotoučů.

Rovinné brusky se používají k broušení rovinných ploch, úkosů i tvarů. Požívají se hlavně při dokončovacích pracích, kdy se z obrobku odebírá malé množství materiálu, obrobek dostává přesný tvar a malou hrubost povrchu. Jsou složeny ze stojanu s motorem a převodovkou, vodorovného stolu, vřeteníku, který obvykle obstarává svislý posuv kotouče. Obrobek se upíná na pracovní stůl brusky, například prostřednictvím elektromagnetických upínačů, upínek, svěráků, …

Obr. 1: Upnutí pomocí elektromagnetu
Obr. 2: Svěrák

Brusky, které brousí bokem kotouče, mají větší výkon, brusky, které brousí obvodem kotouče, brousí přesněji.

Vodorovné rovinné brusky

Tyto stroje jsou vhodné pro kusovou i sériovou výrobu, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost a kvalitu obrobené plochy. Používají se pro broušení rovinných a tvarových součástí z ocelí, litin, a ostatních kovových materiálů.

Osa vřetene je vodorovná, proto bruska brousí obvodem plochého brusného kotouče. Při broušení se dosahuje velké přesnosti (běžně až 0,001 mm) a povrchu s malou drsností (Ra až 0,025 μm).

Vedle broušení rovinných ploch lze na stroji pomocí tvarového kotouče brousit i velmi složité profily, lze vybrušovat předfrézované tvary v několika rovinách najednou s vysokou přesností a kvalitním povrchem. Velká přednost je v tom, že lze brousit i velmi tvrdé materiály, například kalenou ocel nebo keramiku.

Obr. 3: Vodorovná rovinná bruska

Svislé rovinné brusky

Osa vřetene je svislá, brousí se čelem hrncového kotouče. Tyto brusky jsou méně obvyklé. Stroj může odebírat větší množství materiálu, proto se používají k výkonnému broušení menších, velmi přesných součástí. Svislé vřeteno bývá opatřeno segmentovým brousícím kotoučem, který bývá namontován přímo na hřídeli motoru, a má tak velký průměr, že přesahuje celou šířku stolu. Menší brusky mají podélný i příčný pohyb jako brusky vodorovné, větší brusky mají pouze podélný posuv stolu. Některé brusky nemají vřeteník, hrncový kotouč je zapuštěný zespodu do nepohyblivého stolu a obrobek se po stole posouvá ručně. Používají se v kusové a zámečnické výrobě k úpravě povrchu bez velkých nároků na přesnost.

Obr. 4: Svislá rovinná bruska - vřeteník zhora
Obr. 5: Svislá rovinná bruska - s kotoučem zespodu

Základní části stroje:

 • Lože – skříňový odlitek ze šedé litiny, na vrchní ploše jsou lišty kluzného vedení, ve kterých se posouvají křížové saně.

 • Stůl – posouvá se v podélném kluzném vedení křížových saní. Horní plocha stolu je opatřena drážkami tvaru T, nebo elektromagnetickou upínací deskou. Ta může být buďto elektromagnetická, anebo s permanentními magnety, které se pákou otočí do pracovní polohy. Zdvih stolu se nastavuje narážkami. Stůl, uložený na válečcích, koná podélný vratný pohyb (obvykle s hydraulickým pohonem) a po každém zdvihu stolu také příčný posuv. Rovinné brusky mohou mít i kruhový stůl.

 • Stojan – většinou skříňový, kde je vedení pro příčné sáně, na nichž je vedení pro stůl.

 • Vřeteník, ve kterém je umístěno vřeteno bývá svisle přestavitelný na vedení sloupu.

 • Odsávání.

Pásové rovinné brusky

Při broušení dřeva a v současné době i k broušení rovinných kovových ploch se často používají pásové brusky, které mají vysoký výkon, i když tvarová přesnost je nižší. Pásové brusky pro broušení dřeva mají vodorovný pás ve stole a obrobek se posouvá ručně. Při broušení kovů je pás obvykle umístěn na vřeteníku, který obstarává svislý posuv.

Další dělení brusek podle pohybu stolu:

 • Brusky s přímočarým pohybem stolu.

 • Brusky s kruhovým pohybem stolu – brousí zpravidla tenké obrobky (pístní kroužky, obrobky z plechu, břitové destičky, …). Obrobky se upínají na stůl jeden vedle druhého, a to zpravidla elektromagneticky. Stůl se při broušení pomalu otáčí. Brusný kotouč musí mít větší průměr, než je šířka mezikruží, které zaujímají broušené obrobky.

Stopy po broušení na vodorovných bruskách:

 • Obrobek je broušen v přímkách – vodorovná rovinná bruska – pohyb stolu je v obou směrech rychlý a sáně s brusným kotoučem se po každém jeho zdvihu posouvají o menší délku, než je šířka brusného kotouče.

 • Obrobek je broušen křížově – svislá rovinná bruska – brusný kotouč je v poloze svislé – přesnější.

 • Obrobek je broušen jednoduše - svislá rovinná bruska – brusný kotouč je postaven šikmo, takže brousí jen přední hrana – brousící vřeteno je na svislých saních jemně stavitelné.

 

 

     Obr. 6: Stopy po brusu na svislých rovinných bruskách
 •     jednoduchý
 •     křížový
Zdroje
 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: učebnice pro 1. ročník SPŠ strojnických, studijní obor: strojírenská technologie. 2., opr. vyd. Praha: SNTL, 1986.

 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: pro SPŠ nestrojnické. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981.

 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor: strojírenská technologie 1. vyd. Praha SNTL, 1985.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3, metody, stroje a nástroje pro obrábění 1. díl. Praha: Scientia, 2005 ISBN 80-7183-337-1

Obrázky:

 • Obr. 6: TOMEČEK, Evžen a kol. Mechanická technologie: určeno jako učební text pro prům. školy strojnické, elektrotechn., energetické, hutnické a dopravní. díl 3. 2. vyd. Praha: SNTL, 1956. 342, [1] s. Řada strojírenské literatury.

 • Pokud není uvedeno jinak, autorem  obrázků a videí je Ing. Petr Jalůvka.

 

 

 

Kontrolní otázka

1. Na jaké druhy se dělí rovinné brusky?

2. Pomocí čeho se upíná obrobek na rovinnou brusku?

3. Z jakých částí se skládá bruska?

4. Jaké stopy po broušení mohou nastat při broušení na svislých bruskách?

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Svislá rovinná bruska - s kotoučem zespodu

Zapamatuj si

Rovinné brusky se používají k broušení rovinných ploch, úkosů i tvarů.

Zapamatuj si

Dělení rovinných brusek:

 • svislé rovinné brusky
 • vodorovné rovinné brusky
Testy