Charakteristika brousících nástrojů

Charakteristika brousících nástrojů

Brousící nástroj je tvořen zrny brusiva, které jsou spojeny pojivy v tuhé těleso vhodného tvaru, tvrdosti a struktury.

Sloh (struktura) kotouče je vyjádřena vzdáleností mezi brousícími zrny kotouče (kvantitativní poměr objemu brusiva, pojiva a pórů v kotouči - čím vyšší číslo struktury, tím větší jsou póry v kotouči: 1 – 13). Pokud je kotouč hutný, je vzdálenost mezi zrny malá. Pokud je kotouč pórovitý, jsou zrna dále od sebe. Z řezání kovu u pilového plátku (geometrie zubu) známe pojem zubová mezera – velká, nebo malá.

Velká zubová mezera má větší prostor pro vznikající třísku – kotouč pórovitý.

 

 

Obr. 1: Různé materiály brousících nástrojů
 • velké mezery - pórovitý nástroj
 • malá mezera - hutný nástroj

 

 

 

 

 

 

Malá zubová mezera má menší prostor pro třísku – kotouč hutný

Sloh - pórovitost označení:

 • polohutný 5 – 7

 • pórovitý 7 – 9

 • velmi pórovitý 9 - 12

Pórovité kotouče se používají na měkčí a houževnaté materiály.

Hutné kotouče se používají na hladké, tvrdé a křehké materiály

Struktura určuje poměr brusných zrn, pojiva a pórů v 1 cm3. Čím vyšší je číslo, tím je vzdálenost mezi zrny větší.

Pro volbu struktury všeobecně platí:

 • čím tvrdší a křehčí je materiál, tím je nutný kotouč hutnější

 • čím větší je dotyková plochy, tím musí být kotouč pórovitější

 • čím je větší množství odebraného materiálu, tím musí být nástroj pórovitější, aby se nezanášel

Dělení brousícího nástroje podle tvaru:

 • Brousící pilníky - brusný nástroj na velmi tvrdý nebo kalený materiál. Vyrábí se ze zrn karborundu nebo elektrokorundu. Zrnitost a tvrdost je obdobná jako u brusných kotoučů. Tvary brusných pilníků jsou podobné, jako u ocelových pilníků. Někdy je tento pilník opatřen rukojetí.
 • Obtahovací kameny.
 • Brousící kotouče - rotační brousící nástroj různých tvarů a vlastností, vzniklý spojením brusných zrn s pojivem.
 • Řezací a leštící kotouče.
 • Honovací a superfinišovací kameny
 • Brousící segmenty - část brusného segmentového kotouče. Několik brusných segmentů upevněných příčkami v hlavě v určité vzdálenosti od sebe, nebo nalepených na ocelovém kotouči tvoří segmentový brusný kotouč. Tento kotouč umožňuje větší výkon, vytváří jemnější povrch.

Základní údaje brousícího nástroje jsou charakterizovány:

 • brusivem - tvrdé, houževnaté, ostrohranné krystalické látky, kterými lze brousit měkčí materiály
 • pojivem - prostředek k zajištění žádoucího tvaru brusného nástroje
 • tvrdostí nástroje - odpor, který klade pojivo proti vylomení brusných zrn z nástroje
 • zrnitostí brusiva - číslo, které odpovídá desetině měrného rozměru zrna v mikrometrech
 • strukturou - poměr objemu pórů k celkovému objemu brusného tělesa
 • geometrickým tvarem
 • rozměry

Tyto znaky určují možnosti a způsob použití brusného kotouče a jiných nástrojů. Správná volba brousících nástrojů pro práci je jednou ze základních podmínek kvalitního broušení.

Zdroje
 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: učebnice pro 1. ročník SPŠ strojnických, studijní obor: strojírenská technologie. 2., opr. vyd. Praha: SNTL, 1986.

 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: pro SPŠ nestrojnické. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981.

 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor: strojírenská technologie 1. vyd. Praha SNTL, 1985.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3, metody, stroje a nástroje pro obrábění 1. díl. Praha: Scientia, 2005 ISBN 80-7183-337-1

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, autorem  obrázků je Ing. Petr Jalůvka.

Kontrolní otázka

1. Co znamená sloh kotouče?

2. Na co jsou vhodné pórovité kotouče?

2.Umíš vyjmenovat a popsat brousící nástroje?

Obrázek

Obr. 1: Různé tvary brusných kotoučů

Obrázek

Obr. 2: Různé materiály brusných kotoučů

Zapamatuj si

Brousící nástroj je tvořen zrny brusiva, které jsou spojeny pojivy.

Zapamatuj si

Pro volbu struktury všeobecně platí:

 • čím tvrdší a křehčí je materiál, tím hutnější kotouč

 • čím větší je dotyková plochy, tím pórovitější kotouč

 • čím je větší množství odebraného materiálu, tím pórovitější nástroj