Zrnitost

Zrnitost

Zrnitost je označení velikosti drobných úlomků. Zrnitost se přesně stanoví prosíváním přes síta, jejichž otvory jsou různých velikostí.

Označení velikosti brusných prášků (zrnitost brusiva) se stanoví podle velikosti zrn proséváním na sítech, u jemnějších zrn plavením.

Volí se podle předepsané drsnosti povrchu broušené součásti a materiálu, ze kterého je vyrobena. Čím menší je požadovaná drsnost povrchu obrobené plochy, tím je zrnitost jemnější. Pro větší úběry a při broušení měkkých a houževnatých materiálů (měď, mosazi, hliník) se volí hrubší zrnitost. Označení zrnitosti koresponduje se světlostí ok třídících sít (udává se v počtu ok na jeden anglický palec = 25,4 mm). Čím větší je údaj zrnitosti, tím je kontrolní síto - a také zrno - jemnější. To je podstatná změna oproti označení podle ČSN 22 4501, kde byla zrnitost vyjadřována rozměrem brousicích zrn (číslo zrnitosti x 10 = střední rozměr zrna v μm).

Zrnitost brusiva je uváděna podle normy ISO 6106, číslo udává střední velikost zrn v μm. Podle dříve používané normy ČSN 22 4015 byla zrnitost udávána ve formě zlomku, např. 250/200 (odpovídá hodnotě 251 podle ISO 6106), kde v čitateli je horní a ve jmenovateli dolní mezní rozměr zrna v μm. Zrnitost mikrometrových diamantových prášků je uvedena v tabulce:

                     
                     
Zdroje
  • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: učebnice pro 1. ročník SPŠ strojnických, studijní obor: strojírenská technologie. 2., opr. vyd. Praha: SNTL, 1986.

  • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: pro SPŠ nestrojnické. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981.

  • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor: strojírenská technologie 1. vyd. Praha SNTL, 1985.

  • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3, metody, stroje a nástroje pro obrábění 1. díl. Praha: Scientia, 2005 ISBN 80-7183-337-1

 

Kontrolní otázka

1. Co je to zrnitost?

2. Co ovlivňuje zrnitost?

Zapamatuj si

Zrnitost je označení velikosti drobných úlomků.

Zapamatuj si

Čím menší je požadovaná drsnost povrchu, tím musí být jemnější zrnitost kotouče.