Tvar brusných kotoučů

Tvar brusných kotoučů

Geometrický tvar a rozměry jsou normalizovány a používáme různé tvary brusných nástrojů s ohledem na druh práce a tvar broušené plochy, viz ČSN.

 • plochý

 • jednostranně kuželový

 • oboustranně kuželový

 • s jednostranným vybráním

 • s oboustranným vybráním

 • prstencový

 • hrncový s malým otvorem

 • miskový

 • oboustranně zkosený

 • talířový

Obvodové ploché kotouče nejsou určeny pro broušení boční stranou kotouče.

Obr. 1: Tvary  a různé druhy brusných kotoučů

 

Obr. 2: Tvary brusných kotoučů

 

Obr. 3: Brusná tělíska

 

 

Obr. 4: Brusný kotouč

 

Zdroje
 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: učebnice pro 1. ročník SPŠ strojnických, studijní obor: strojírenská technologie. 2., opr. vyd. Praha: SNTL, 1986.

 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: pro SPŠ nestrojnické. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981.

 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor: strojírenská technologie 1. vyd. Praha SNTL, 1985.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3, metody, stroje a nástroje pro obrábění 1. díl. Praha: Scientia, 2005 ISBN 80-7183-337-1

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, autorem  obrázků je Ing. Petr Jalůvka.

.

Kontrolní otázka

1. Vyjmenovat tvary brusných kotoučů.

2. Nakreslit některé tvary brusných kotoučů.

Zapamatuj si

Tvary a rozměry brusných kotoučů jsou normalizovány.