Údaje na brusných kotoučích

Údaje na brusných kotoučích

Geometrický tvar a rozměry brusných kotoučů jsou normalizovány. Používáme různé tvary brusných nástrojů s ohledem na druh práce a tvar broušené plochy, viz ČSN. Pro snadnou orientaci se na brousící kotouče lepí kruhové štítky, na kterých jsou základní informace o druhu a kvalitě brousícího nástroje.

Co štítek obsahuje:

 • jméno výrobce
 • ochrannou známku
 • údaj o zkoušení (zkoušeno na 50m.s-1)
 • mezní obvodová rychlost (pro strojní broušení 35m.s-1, pro broušení v ruce 30m.s-1)
 • označení druhu materiálu

označení brusného kotouče

Obr. 1: Značení na brusném kotouči

 

Obr. 2: Značení na brusném kotouči
Zdroje
 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: učebnice pro 1. ročník SPŠ strojnických, studijní obor: strojírenská technologie. 2., opr. vyd. Praha: SNTL, 1986.

 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: pro SPŠ nestrojnické. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981.

 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor: strojírenská technologie 1. vyd. Praha SNTL, 1985.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3, metody, stroje a nástroje pro obrábění 1. díl. Praha: Scientia, 2005 ISBN 80-7183-337-1

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, autorem  obrázků je Ing. Petr Jalůvka.

Kontrolní otázka

1. Co obsahuje štítek na brusném kotouči?

2. Jak je upevněn štítek na kotouči?

Zapamatuj si

Štítek na brusném kotouči obsahuje:

 • jméno výrobce
 • ochrannou známku
 • údaj o zkoušení
 • mezní obvodová rychlost
 • označení druhu materiálu