Volba brousícího kotouče

Volba brusných kotoučů

Volba správného kotouče je ovlivněno mnoha faktory:

 • vlastnostmi broušeného materiálu

 • způsobem broušení

 • podmínkami broušení

 • technickým stavem stroje

 • velikostí úběru materiálu

Všeobecné zásady volby brousícího kotouče:

 • Pro větší úběr materiálu se volí hrubší zrnitost.

 • Pro tvrdší broušený materiál se volí měkčí kotouč.

 • Pro broušení materiálu se sklonem k zanášení kotouče (měď, mosaz, hliník)se volí kotouč měkký s hrubou zrnitostí.

 • Čím je větší styková plocha mezi kotoučem a materiálem, tím se volí hrubší kotouč s nižší tvrdostí.

 • Pro materiály citlivé na změny teplot se mění měkčí kotouče.

 • Pro broušení přerušovaných ploch se volí tvrdší kotouče.

 • Pro broušení obrobku čelem kotouče se volí kotouč měkčí než pro broušení obvodem kotouče.

Závady způsobené nevhodnou tvrdostí brusného ná­stroje se projevuje:

 • Příliš tvrdý kotouč má malou samoostřicí schopnost, proto se nadměrné zahřívá, pálí a zanáší. Tím se jakost broušeného povrchu zhorší a spotřeba síly roste.
 • Příliš měkký kotouč se rychle opotřebuje.
 • Jemná zrna mají relativně velký povrch a potřebují proto k dosažení stejné tvrdosti více pojiva.

Tlak na zrno závisí na velikosti styčné plochy mezi kotoučem a broušeným předmětem. Při větší styčné ploše je zrno delší dobu v záběru a více se otupuje. Proto je nutno volit měkčí kotouče, které mají větší schopnost samoostření. Například při vybrušování profilů drážek, kde je větší styk boku kotouče s materiálem, se volí kotouče měkčí.

Zdroje
 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: učebnice pro 1. ročník SPŠ strojnických, studijní obor: strojírenská technologie. 2., opr. vyd. Praha: SNTL, 1986.

 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: pro SPŠ nestrojnické. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981.

 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor: strojírenská technologie 1. vyd. Praha SNTL, 1985.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3, metody, stroje a nástroje pro obrábění 1. díl. Praha: Scientia, 2005 ISBN 80-7183-337-1

 

Kontrolní otázka

1. Jaké faktory ovlivňují volbu kotouče?

2. Jaké zásady platí pro volbu brousícího kotouče?

3. Co způsobí příliš tvrdý kotouč?

4. Co způsobí příliš měkký kotouč?

Zapamatuj si

Volba kotouče je ovlivněna:

 • vlastnostmi broušeného materiálu

 • způsobem broušení

 • podmínkami broušení

 • technickým stavem stroje

 • velikostí úběru materiálu

Zapamatuj si

Závady způsobené nevhodnou volbou ná­stroje:

 • příliš tvrdý kotouč - malá samoostřicí schopnost
 • Příliš měkký kotouč - rychlé opotřebení