Vyvažování a orovnání brusných kotoučů

Vyvažování a orovnávání brusných kotoučů

Vyvažování brusných kotoučů provádíme za účelem zamezení (odstranění) házení brusných kotoučů, ke kterému dochází při vysokých brousících otáčkách. Vyvážený brusný kotouč má těžiště rotujícího kotouče v ose vřetena, čehož se dosáhne rovnoměrně rozloženou hmotou kotouče.

 

Nevyvážený kotouč je příčinnou:

 • zvýšeného namáhání ložisek vřetena

 • chvění, které se projeví zhoršením jakosti broušeného povrchu

 • snížení výkonu brousícího nástroje

 • může zapříčinit roztržení brusného kotouče

Na dosaženou jakost broušeného povrchu a vznikající řezné síly při broušení má velký vliv tvar a geometrie brousícího kotouče. Orovnáváním vytváříme požadovaný geometrický tvar řezného kotouče, odstraňujeme opotřebovaná zrna a obnovujeme jeho řezivost. Orovnáváním potom rozumíme jemné obrábění povrchu brousícího kotouče. Brusná zrna jsou při tomto obrábění vylamována, tříštěna a přeřezávána.

 

Orovnání se provádí za účelem:

 • obnovení nebo vytvoření požadovaného geometrického tvaru brusného kotouče

 • obnovení řezivosti kotouče

 • odstranění broušeného materiálu a prachu ze struktury kotouče

 • docílení požadované jakosti broušeného povrch obrobku

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Za jakým účelem provádíme vyvažování brusných kotoučů?
 2. Co způsobuje, že je brusný kotouč   nevyvážený?

 

             Otázky pro žáky SŠ

 1. Co způsobuje nevyvážený brusný kotouč?
 2. Co to je orovnávání brusného kotouče?
 3. Za jakým účelem provádíme orovnávání?
Zapamatuj si

Vyvažování brusných kotoučů provádíme za účelem zamezení (odstranění) házení brusných kotoučů, ke kterému dochází při vysokých brousících otáčkách.

 

Orovnáváním vytváříme požadovaný geometrický tvar řezného kotouče, odstraňujeme opotřebovaná zrna a obnovujeme jeho řezivost.

Testy