Základní pravidla pro orovnávání

Základní pravidla pro orovnávání

 

 • Volba správného způsobu orovnávání.

Nejčastěji se používá způsob, při kterém orovnávací nástroj stojí a brousící kotouč se otáčí a posouvá.

 

 • Výběr nejvhodnějšího typu orovnávače.

K vytváření jednoduchých rovinných tvarů se používají orovnávací destičky a kolečka nebo vícekamenové orovnávače. Pro zhotovení složitých a profilových tvarů brusných kotoučů jsou vhodné           jednokamenové orovnávače.

 

 • Dodržovat zásady pro práci s jednotlivými typy orovnávačů.

Např. diamantový jednokamenový orovnávač musíme chránit před nárazy a kolísáním teploty. Proto hrubé orovnání brusného kotouče provádíme bezdiamantovými orovnávači, nebo vícekamenovými diamantovými orovnávači. Při orovnávání diamantovým orovnávačem je velice důležité intenzivní chlazení a to po celou dobu orovnávání.

 

 

 • Orovnávání musí probíhat bez nárazů a otřesů.

Za tímto účelem se používá mechanické vedení orovnávačů, nebo je orovnávač opřen o pevnou podložku a veden.

 

 • Dodržení správného nastavení sklonu orovnávače k brusnému kotouči a postavení orovnávače.

Sklon osy diamantových orovnávačů se nastavuje v rozmezí 5 až 15° k obvodu brusného kotouče. Osa orovnávače v pohledu ve směru otáčení musí směřovat pod střed brusného kotouče. Do středu je možné orovnávač nastavit jen v případě tvarování kotouče. Na střed se nastavují vicekamenové orovnávače, orovnávací destičky a prachové orovnávače.

 • Přisouvání a odsouvání diamantových orovnávačů může být prováděno pouze při plném počtu otáček.

 • Seřizování a přisouvání orovnávače se provádí na nejvyšším bodě kotouče.

 • Dodržení stanovené obvodové rychlosti brusného kotouče pro použitý typ orovnávače.

 • Dodržení rychlosti přísuvu a posuvu orovnávače.

 • Rychlost přísuvu a posuvu záleží na typu orovnávače.

 • Po opotřebení orovnávací plošky diamantu, diamant v držáku pootočíme.

 

Obr. 1: Orovnávací kolečka
 
Obr. 2:  Kolečkový orovnávač (skládá se z držáku odlitého z šedé litiny, čepu a koleček)
 
 
Obr. 3:  Keramický orovnávací kámen
 
  
Obr. 4:  Orovnávač s kotoučem
 
            
   Obr. 5: Jednokamenový diamantový orovnávač (1 – diamant kámen, 2 – držák, 3 – tvrdá pájka)
      
Obr. 6:  Diamantový orovnávač
 
Obr. 7:  Diamantové orovnávače se stopkou (Orovnávače jsou vyrobeny z přírodního diamantu, s přírodní špičkou)
 
Obr. 8:  Diamantový orovnávač jednokamenný
 
Obr. 9:  Diamantová orovnávací kolečka s vyznačením směru posuvu a úhlem upnutí
 
Obr. 10: Diamantové orovnávací destičky
 
 

 
 
 
 

 

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

    

      Obrázky:

 • Obr. 1, 3, 5: DRIENSKY, Dušan. Strojní obrábění I. 2. vydání. Praha SNTL, 1988.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.

 

 

 

Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

 1. Co to je orovnávání brusných kotoučů?

 2. Proč provádíme orovnávání brusných kotoučů?

 3. Uveďte zásady pro orovnávání brusných kotoučů.

 4. Uveďte druhy orovnávačů které používáme?