Rovinné brusky

Rovinné brusky

K upnutí obrobku při broušení na rovinných bruskách se využívá více způsobů upnutí. Nejčastějším způsobem upnutí obrobku při broušení na rovinných bruskách je upnutí na elektromagnetickou nebo magnetickou desku. Vrchní část desky je vyrobena z měkké oceli s přesně rozmístěnými mosaznými vložkami oddělujícími póly elektromagnetu. Cívky elektromagnetu jsou napájené stejnosměrným proudem. Velikost elektromagnetické desky je dána velikostí stolu brusky. Důležitým požadavkem přesného broušení je dokonalost rovinné plochy upínací desky. Rovinnost upínací desky se pravidelně kontroluje a podle potřeby se deska přebrušuje přímo na stroji. Upínací magnetické nebo elektromagnetické desky se odlišují hustotou pólů. K upínání obrobků s větší upínací plochou je vhodnější použití desky s řidšími póly a pro obrobky s menší plochou desky s hustými póly.

Mezi další způsoby upínaní obrobků při broušení na rovinných bruskách patří upnutí obrobku pomocí upínek přímo na stůl stroje nebo upnutí do strojních svěráků pevných, otočných nebo sklopných.

 

Obr. 1: Elektropermanentní upínač
          
Obr. 2: Elektromagnetická upínací deska upevněná na podélném stole rovinné brusky
  
 
Obr. 3:  Přídavné pólové desky a lamelové bloky (dovolují sestrojit upínací zařízení jakéhokoli tvaru a rozměru, používají se jako postranní podpora)
 
    
Obr. 4:  Kruhový elektropermanentní upínač
                  
Obr. 5: Způsoby upnutí obrobků na elektromagnetických deskách
 
 
                  
Obr. 6: Strojní svěráky upínané na pracovní stůl brusky               
Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

     Obrázky:

 • Obr. 5: OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Uveďte, na jakém základě je založeno upínání obrobku na elektromagnetickou upínací desku rovinné brusky?
 2. Z jakého materiálu musí být obrobek, aby jej bylo možné upnout na elektromagnetickou desku?

 

           Otázky pro žáky SŠ

 1. Vyjmenujte nejčastěji používané způsoby upínání obrobků při broušení na rovinné brusce?
 2. Jaký parametr pravidelně kontrolujeme u elektromagnetické upínací desky?
 3. Uveďte čím se od sebe magnetické nebo elektromagnetické desky odlišují, a k upínání jakých obrobků jsou vhodné?
Zapamatuj si

K upnutí obrobku při broušení na rovinných bruskách se využívá více způsobů upnutí. Nejčastějším způsobem upnutí obrobku při broušení na rovinných bruskách je upnutí na elektromagnetickou nebo magnetickou desku.