Hrotové brusky

Hrotové brusky

K upnutí obrobku na hrotových bruskách využíváme více způsobů upnutí.

Mezi nejčastěji používané způsoby patří:

 • Upnutí mezi hroty:

-  podobné upínání jako upínání na soustruhu

- nejčastější způsob upnutí obrobku.

 • Upnutí do univerzálních tříčelisťových nebo čtyřčelisťových sklíčidel.

 využívá se při upínání kratších obrobků.

 • Upínání rýhovanými unašeči.
 • Upínání na kuželové a rozpínací trny.
 • Upínání do kleštin.
 • Pomocí opěrek (lunet).

 - podepírání dlouhých obrobků malého průměru,

 - opěrky se používají uzavřené nebo otevřené.

 • Upínání na otočnou magnetickou desku.

             

   

Obr. 1: Upínání obrobku mezi hroty (1 – obrobek, 2 – hrot vsazený do unášecího vřetena, 3 – hrot vsazený do hrotové objímky koníku, 4 – unášecí kotouč, 5 – unášecí srdce)
 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcToQla6ZvtMliCGm9VC1OonSJO6538U6qD4vfWxLs2VIxvzNH0n
Obr. 2: Upínání obrobku mezi hroty
 
http://www.pilart.cz/obrazky/produkty/velky/102446-RSM-1500f-0207201220311870076.jpg
Obr. 3: Upínání obrobku mezi hroty s použitím lunety
 
http://www.moostrading.cz/image/brouseni.jpg
Obr. 4: Způsoby broušení a upnutí obrobků
 
 
Obr. 5: Upínací hrot
 
Obr. 6: Upínací hroty
 
Obr. 7: Upínání do tříčelisťového sklíčidla
 
http://www.roehm.biz/typo3temp/pics/IM0005320_6c541b195e.jpg
Obr. 8: Tříčelisťové sklíčidlo
 
4
Obr.9:  Upnutí do tříčelisťového sklíčidla při vnitřním broušení
 
Obr. 10:  Rýhovaný unašeč vnitřní
 
Obr. 11: Rýhovaný unašeč vnější
 
Obr. 12: Upínání na lícní desku
 
http://www.roehm.biz/typo3temp/pics/IM0004878_b0e3a13ec9.jpg
Obr. 13: Upínací lícní deska

 

 

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

     

     Obrázky:

 • Obr. 5, 7, 10, 11, 12: OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Na obrázku znázorňujícím upnutí obrobku mezi hroty pojmenujte jednotlivé části označené pozičními čísly?
 2. Jaké tvary obrobků brousíme na hrotových bruskách?

 

            Otázky pro žáky SŠ

 1. Uveďte nejčastěji používané způsoby upnutí obrobků na hrotových bruskách?
 2. U jakých obrobků používáme při upínání opěrek (lunet)?
 3. Jakým způsobem můžeme upínat kratší obrobky?
Zapamatuj si

Názvy jednotlivých komponent při upínání obrobku mezi hroty (1 – obrobek, 2 – hrot vsazený do unášecího vřetena, 3 – hrot vsazený do hrotové objímky koníku, 4 – unášecí kotouč, 5 – unášecí srdce).