Broušení na úhelníku

Broušení na úhelníku

 

Postup při broušení plochého úhelníku:

 • hrubě obrobený úhelník se zakalí a popustí,

 • nejprve brousíme ploché protilehlé plochy tak, aby byly rovnoběžné a hladké,

 • při broušení do pravého úhlu brousíme nejprve vnější strany úhelníku a podle nich pak strany vnitřní,

 • k upínání používáme upínací úhelník a přesný plochý úhelník,

 • nejdříve se ustaví upínací úhelník na elektromagnetickou desku,

 • broušený úhelník se ukládá na dvě přesně broušené podložky a dva přesně stejné broušené válečky,

 • úhelník se upíná k upínacímu úhelníku svěrkou,

 • v této poloze se přebrousí nejdelší úzká plocha do roviny,

 • potom se provede ustanovení broušeného úhelníku pomocí přesného plochého úhelníku k přebroušení kratší strany broušeného úhelníku,

 • broušený úhelník se podkládá válečkem, aby magnet neodkláněl úhelník od vodící plochy, a upne se svěrkou k plochému úhelníku a k upínacímu úhelníku,

 • v této poloze se přebrousí druhá (vnější) úzká plocha do roviny,

 • kolmost obou ploch se kontroluje na příměrné desce kontrolním válcem nebo přesným nožovým úhelníkem na průsvit,

 • po přesném zúhlování se brousí vnitřní strany úhelníku hrncovitým brousícím kotoučem,

 • při upínání kontrolujeme správné uložení opěrných hranolů přesně kolmo na osu stolu pomocí přesného příložného úhelníku a na tuhé, řádné upnutí,

 • při broušení měřidel, kam plochý úhelník patří, nesmíme zapomenout, že materiál po zakalení a obroušení povrchové vrstvy ještě tzv. pracuje,

 • nežádoucím rozměrovým změnám po broušení zamezíme tím, že obrobek nejprve obrousíme na hrubo, potom jej podrobíme umělému stárnutí, aby se rozměry ustálily, a potom se přebrousí na čisto.

 

              

Obr. 1:  Postup broušení plochého úhelníku

 

 

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

Obrázky:

 • Obr. 1: DRIENSKY, Dušan. Strojní obrábění I. 2. vydání. Praha SNTL, 1988.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

 1. Uveďte postup broušení plochého úhelníku.

 2. Popište upínání úhelníku při broušení?

 3. Kdy provádíme kalení úhelníku?

 4. Uveďte jakým, způsobem kontrolujeme kolmost dvou ploch na úhelníku?