Broušení drážek

Broušení drážek

Zásady broušení drážek

 • Součást, do které bude broušena drážka, musí být velice pečlivě vyrovnána na stole brusky tak, aby osa drážky byla rovnoběžná s osou stolu.

 • Před broušením musí být pečlivým změřením zjištěny skutečné přídavky na obrábění každé plochy.

 • Pro broušení drážek je výhodné používat plochého kotouče s oboustranným vybráním, protože takový brusný kotouč umožňuje brousit obě svislé plochy drážky i dno.

 • U drážky se postupně brousí nejdříve svislé plochy a nakonec dno drážky.

 • Velikost odbroušené plochy se sleduje na úchylkoměru.

 • Při rozbrušování drážek je důležité, aby brusný kotouč byl stále ostrý a broušení se provádělo při malé rychlosti posuvu stolu.

 • Broušení se dokončuje s nastavením velmi malé hloubky záběru (0,005 mm) a nechává se vyjiskřit tak, až kotouč zabírá rovnoměrně po celé ploše.

 

Broušení drážkovaných hřídelí

 • Drážkované hřídele jsou důležité součásti strojů, zejména převodovek, ve kterých se rychlosti zařazují posouváním ozubených kol.
 • Drážkované hřídele se frézují, ale při frézování se ponechává přídavek na broušení, kterým se dosahuje požadované přesnosti rozměru a jakosti povrchu.
 • Drážkované hřídele se brousí na vodorovných rovinných bruskách nebo na speciálních bruskách na drážkované hřídele.
 • Brusky na broušení drážkovaných hřídelí jsou vybaveny hrotovým upínacím přípravkem a vhodným dělícím zařízením.

 

Vysoce flexibilní broušení drážek se strojem FLUTEMAT

Obr. 1: Drážkovaný hřídel

 

 Drážkované hřídele se brousí podle počtu drážek třemi způsoby:

Obr. 2: Broušení drážky v jedné operaci s úplným profilem drážky
 
Obr. 3:  Broušení drážky v jedné operaci soupravou třech brusných kotoučů brousících současně
 
Obr. 4: Broušení drážky ve dvou operacích, nejdříve broušením dna drážky tvarovým kotoučem a následně dvěma plochými brusnými kotouči dvě strany
 
Vysoce flexibilní broušení drážek se strojem FLUTEMAT
Obr. 5: Broušení přímých a spirálovitých upínacích drážek
Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

 

     Obrázky:

 • Obr. 2, 3, 4: OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Kde se používají drážkované hřídele?

 

             Otázky pro žáky SŠ

 1. Uveďte zásady broušení drážek.
 2. Uveďte druhy brusek na broušení drážkovaných hřídelí.
 3. Čím musí být vybaveny brusky na broušení drážkovaných hřídelí?
 4. Uveďte způsoby broušení drážkovaných hřídelí.