Broušení závitů

Broušení závitů

Závity šroubů a matic vyráběné broušením se používají tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost závitu, jakost povrchu, stoupání a profil závitu. Závit se brousí za současného otáčení obrobku i brusného tvarového kotouče při vzájemném osovém posuvu, který má velikost stoupání závitu na jednu otáčku obrobku.

 

Rozdělení broušení závitů podle tvaru brusného kotouče:

 • broušení jednoprofilovým kotoučem
 • broušení hřebenovým kotoučem

 

Broušeni vnějšich zavitů jednoprofilovým kotoučem:

 • Broušené závity přesných šroubů bývají většinou před broušením předřezány.
 • Broušení se provádí na speciálních bruskách.
 • Brusný kotouč je vykloněn o úhel stoupání závitu, nastaven na plnou hloubku profilu závitu a otáčí se řeznou rychlostí.
 • Obrobek se současně otáčí a posouvá v podélném směru o délku stoupání závitu na jednu otáčku obrobku.

 

Obr. 1: Broušení jednoprofilovým kotoučem
 
Obr. 2: Broušení jednoprofilovým kotoučem
 
Obr. 3:  Broušení jednoprofilovým kotoučem
 
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQks7Z6Io7vqADbogFOpageodK9lRmO3etkBZq3dD4_7ERl9FTuTQ
Obr. 4: Broušení jednoprofilovým kotoučem
 
Non-round grinding application of threads and ball screws
Obr. 5: Broušení jednoprofilovým kotoučem

 

 

Broušeni vnějšich zavitů hřebenovým kotoučem:

 • Hřebenový kotouč se otáčí řeznou rychlostí a je nastaven rovnoběžně s osou obrobku.
 • Obrobek se otáčí a posouvá v axiálním směru o 1 rozteč závitu na otáčku.
 • Dosahuje se vyšší produktivity než u jednoprofilového kotouče.

 

Obr. 6: Broušení závitů hřebenovým kotoučem
 
Obr. 7: Broušení závitů hřebenovým kotoučem
 
Obr. 8: Broušení závitů hřebenovým kotoučem
 
Obr. 9: Broušení závitu na závitníku
 
Obr. 10: Broušení závitů hřebenovým kotoučem
 
Obr. 11: Příklady broušených závitů na závitnících

 

 

Broušeni vnitřních zavitů:

 • Pro broušení vnitřních závitů se používají brusné kotouče malých průměrů.
 • Nastavení kotouče pro vnitřní broušení je obtížnější.

 

Rozdělení broušení závitů podle pohybu brusného kotouče a obrobku:

 • broušení podélným způsobem
 • broušení zapichovacím způsobem
 • bezhroté broušení závitů

 

Broušeni podélným způsobem:

 • Při tomto způsobu broušení jednoprofilovým kotoučem vykonává obrobek větší počet otáček a zároveň se podélně posouvá.
 • Brusný kotouč se radiálně přisouvá k obrobku.
 • Profil závitu se na brusném kotouči vytváří velice jednoduše a přesně diamantovým orovnávačem.
 • Plocha styku brusného kotouče a obrobku je malá, proto vzniká málo tepla a je možné pracovat s většími rychlostmi a hloubkou řezu.
 • Použitvá se pro nejpřesnější práce.

Obr. 12: Podélné broušení závitů jednoprofilovým kotoučem
 
   
Obr. 13: Podélné broušení závitů víceprofilovým kotoučem

 

Broušení zapichovacím způsobem:

 • Broušení se provádí hřebenovým kotoučem, válcového tvaru, který je o něco širší než délka broušeného závitu.
 • Při broušení obrobek vykonává rotační pohyb a při jeho podélném posuvu se radiálně přisouvá brusný kotouč.
 • Závit se brousí najednou, nebo se prvně hrubuje a potom brousí na čisto.
 • Používá se ve velkosériové výrobě.

  

Obr. 14: Broušení závitů zapichovacím způsobem

 

Bezhroté broušení:

 • ​Může se provádět jako průběžné, nebo zapichovací.
 • Brusný kotouč má drážky shodné s profilem a stoupáním závitu a nastavuje se šikmo o úhel stoupání na středním průměru.
 • Unášecím kotoučem je i brusný kotouč, který se nastavuje pod úhlem stoupání závitu na vnějším průměru.
 • Unášecí kotouč je hladký a unáší obrobek za vnější průměr a tím se dosahuje otáčivého pohybu a posuvu.
 • Obrobek se opírá o podpěrnou lištu.
 • Používá se na speciálních bezhrotých bruskách.

Obr. 15: Bezhroté broušení závitů

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

 

     Obrázky:

 • Obr. 12, 13, 14, 15: OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Kde se používají závity šroubů a matic vyráběné broušením?

   

Otázky pro žáky SŠ

 1. Popište pohyb brusného kotouče a obrobku při broušení závitu.

 2. Jaké tvary brusných kotoučů používáme k broušení závitů?

 3. Popište hlavní a vedlejší řezný pohyb při broušeni vnějšich zavitů jednoprofilovým kotoučem.

 4. Popište nastavení a pohyb hřebenového brusného kotouče při broušení závitu.

Zapamatuj si

Závity šroubů a matic vyráběné broušením se používají tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost závitu, jakost povrchu, stoupání a profil závitu. Závit se brousí za současného otáčení obrobku i brusného tvarového kotouče při vzájemném osovém posuvu, který má velikost stoupání závitu na jednu otáčku obrobku.