Zapichovací způsob

Zapichovací způsob

Zapichovací způsob broušení je způsob, při němž se bez podélného pohybu stolu brousí plochy jen o málo užší, než je šířka brusného kotouče.

 

Charakteristika zapichovacího způsobu broušení:

 • velmi výkonné broušení používané ve velkosériové a hromadné výrobě
 • při zapichovacím broušení nahrubo se brusný kotouč přisouvá při každé otáčce obrobku a přísuv se volí v mezích 0,002 až 0,02 na otáčku podle rychlosti obrobku
 • čím větší je obvodová rychlost obrobku, tím menší musí být přísuv
 • při broušení načisto je přísuv poloviční
 • nevýhodou zapichovacího způsobu broušení je velká styková plocha kotouče s obrobkem, takže se obrobek více ohřívá než při podélném způsobu broušení
 • brusný kotouč se také rychleji zanáší, proto se musí častěji orovnávat
 • kotouče musí být orovnány přesně, protože na tvarové přesnosti kotouče závisí přesnost obrobku

 

Druhy ploch broušené zapichovacím způsobem:

 • zapichovací broušení válcového povrchu
 • současné zapichovací broušení dvou oddělených povrchů
 • zapichovací broušení stupňovitých povrchů
 • zapichovací broušení kuželového povrchu
 • zapichovací broušení tvarových povrchů
 • sdružené zapichovací broušení válcových a čelních povrchů
 • postupné zapichovací a podélné broušení

 

 

Zapichovací broušení válcového povrchu

Postup broušení na univerzální brusce:

 • podle materiálu obrobku a předepsané drsnosti povrchu zvolíme kotouč
 • překontrolujeme utažení příruby a vyvážení kotouče
 • kotouč se upne a orovná na vyhrubování (hlazení)
 • po kontrole středících důlků se obrobek upne mezi hroty
 • spustí se motor unášecího vřeteníku a stůl se ručně přestaví tak, aby broušená část obrobku byla proti kotouči
 • brusný kotouč přisuneme k obrobku, až začne jiskřit
 • spustí se řezná kapalina a ručním přísuvem se brousí, až je obrobek po celém obvodu obroušen
 • odsune se brousící vřeteník vzad, zastaví se motor brousícího vřeteníku a změří se průměr obrobku
 • nastavíme přísun brusného kotouče o rozdíl mezi naměřeným průměrem a předepsaným průměrem
 • spustíme motor brousícího vřeteníku a přisuneme brousící vřeteník k obrobku, až začne jiskřit
 • samočinný přísuv řídí broušení, dokud není vypnut dorazem, nastaveným na předepsaný rozměr obrobku
 • potom se brousící vřeteník odsune vzad a zastaví se motor brousícího vřeteníku

Při broušení zapichovacím způsobem se dosáhne lepší jakosti povrchu, jestliže se pracuje s oscilací stolu.

 

    

Obr. 1: Zapichovací broušení válcového povrchu
 
  Broušení vnějších průměrů na stroji EJ 10
Obr. 2: Zapichovací broušení válcového povrchu
 
Broušení vnějších průměrů šikmým zápichem na stroji EJ 31
Obr. 3: Zapichovací broušení válcového povrchu

 

Současné zapichovací broušení dvou oddělených povrchů

 • Zapichovacím způsobem se brousí i obrobky osazené a dále lze brousit současně několik ploch, které mohou být od sebe vzdálené.
 • Při broušení několika ploch od sebe vzdálených současně jsou brusné kotouče od sebe odděleny příslušně širokým distančním kroužkem.
 • Tento způsob je vhodný při broušení ložiskových čepů.

 

Obr. 4: Současné zapichovací broušení dvou oddělených povrchů
 
Bezhroté broušení na kulato se strojem JUPITER
Obr. 5: Současné zapichovací broušení více oddělených povrchů na bezhroté brusce

 

Obr. Krátké video s ukázkou zapichovacího broušení profilů a rozbrušování. Kombinace dvou postupů na jedno upnutí.

http://www.junker.cz/cz/loesungen/schleifmaschinen/grindstar.php

 

Zapichovací broušení stupňovitých povrchů

 • Delší obrobky s odstupňovanými průměry se začínají brousit od největšího průměru, protože neproduktivní pohyby brusného kotouče jsou v tomto případě nejkratší.
 • Bbrousí-li se několik kusů, pak se po obroušení obrobku zleva doprava upne další obrobek tak, aby jeho největší stupeň byl na pravé straně.
 • Při takovémto střídání stran jsou dráhy brusného kotouče nejkratší.
 • Jestliže obrobek s odstupňovanými průměry není delší než šířka brusného kotouče, brousí se celý profil obrobku tvarovým kotoučem.

Obr. 6: Zapichovací broušení stupňovitých povrchů
 
Broušení konkávního tvaru vačky pomocí CBN      
Obr. 7: Zapichovací broušení stupňovitých povrchů vačkové hřídele na CNC brusce. Broušené povrchy vaček a ploch pro uložení vačkového hřídele
 
  Broušení vačkových hřídelí pomocí CBN brousicího stroje JUCAM určeného na broušení nekulových ploch
Obr. 8: Zapichovací broušení stupňovitých povrchů vačkové hřídele na CNC brusce. Broušené povrchy vaček a ploch pro uložení vačkového hřídele

 

Zapichovací broušení kuželového povrchu

 • Zapichovací broušení kuželového povrchu předpokládá natočení stolu, nebo vřeteníku, přičemž obrobek je upnut velkým průměrem kužele k unášecímu vřeteníku.
 • Stůl je možné přesně nastavit teprve tehdy, až je kužel obroušen téměř na konečný rozměr, takže se dá kontrolovat kuželovým kalibrem.
 • Před broušením musí být brusný kotouč přesně orovnán.
 • Brousí se s použitím oscilace stolu (tak má broušený obrobek jakostnější povrch).

Obr. 9: Zapichovací broušení kuželového povrchu
 
http://bu40.sweb.cz/ISA/images/P6040012.JPG
 
 
 
 
 
 
Obr. 10: Zapichovací broušení kuželového povrchu natočením brousícího vřeteníku
 
http://bu40.sweb.cz/ISA/images/P6040013.JPG
 
 
 
 
 
 
Obr. 11: Zapichovací broušení kuželového povrchu natočením pracovního vřeteníku

 

 

Zapichovací broušení tvarových povrchů

 • Tvarové povrchy se zapichovacím způsobem brousí tvarovými kotouči.
 • Na kotoučích se předepsaný tvar vytváří orovnávacími a tvarovacími přípravky.
 • Tvarové plochy lze také brousit složenými kotouči na různých místech najednou.

Obr. 12: Zapichovací broušení tvarových povrchů

 

Sdružené zapichovací broušení válcových a čelních povrchů

 • Při sdruženém zapichovacím broušení válcových a čelních povrchů zvyšujeme produktivitu tím, že se celá válcová a celá čelní plocha obrobku obrousí najednou.
 • Brousící vřeteník se přisouvá k obrobku po saních, které se musí s vodícími dráhami natočit pod příslušným úhlem.
 • Přísuv kolmý na osu kotouče, který se tím získá, je vhodný pro válcový i čelní povrch obrobku.

 

Obr. 13: Sdružené zapichovací broušení válcových a čelních povrchů

 

Postupné zapichovací a podélné broušení

 • Při broušení obrobků několikrát delších, než je šířka brusného kotouče, lze výhodněji než podélným způsobem brousit nahrubo postupným zapichováním.
 • Čtyři postupné zápichy, při nichž se polohy brusného kotouče vždy o 5 až 10 mm překrývají, trvají jen asi polovinu času potřebného na podélné broušení.
 • Zbytek přídavku se pak ubere broušením načisto podélným způsobem, přičemž již postačí několik zdvihů.
 • Při broušení stupňovitých obrobků se značně odlišnou délkou jednotlivých stupňů je výhodnější použít brusného kotouče se šířkou vhodnou pro stupně krátké a brousit dlouhý stupeň postupným zapichováním.
 • Kotouč se šířkou vhodnou pro dlouhý stupeň nemá totiž při broušení krátkých stupňů stejnoměrný úbytek.

 

          

Obr. 14: Postupné zapichovací a podélné broušení

 

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

 

     Obrázky:

 • Obr. 1, 4, 6, 9, 12, 13, 14: OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

 1. Uveďte charakteristiku zapichovacího způsobu broušení.

 2. Popište pohyb, který vykonává brusný kotouč a obrobek při zapichovacím způsobu broušení.

 3. Uveďte výhody a nevýhody zapichovacího způsobu broušení.

 4. Uveďte druhy ploch broušené zapichovacím způsobem

Zapamatuj si

Zapichovací způsob broušení je způsob, při němž se bez podélného pohybu stolu brousí plochy jen o málo užší, než je šířka brusného kotouče.