Průběžný způsob

Průběžný způsob

Průběžný způsob broušení je způsob broušení prováděný na bezhrotých bruskách.

 

Charakteristika průběžného způsobu broušení:

 • Obrobek se vkládá mezi dva kotouče, jeden brousí a druhý podává.
 • Poměr průměru obou kotoučů D1/D2 = 2.
 • Podélný posuv součásti je samočinný a vzniká natočením osy podávacího kotouče proti ose brousícího kotouče o úhel α = 1° až 6°.
 • Natočením podávacího kotouče se rozkládá obvodová rychlost do dvou složek, z nichž horizontální vh způsobuje posuv součásti, vertikální vv otáčí součástí příslušnou obvodovou rychlostí.
 • Rychlost posuvu se dá řídit zvětšováním nebo zmenšováním úhlu α.
 • Osa broušené součásti je asi 10 až 30 mm nad osami obou kotoučů.
 • Tímto způsobem se brousí zásadně hladké obrobky, např. válečky, pístní čepy, trubky, hřídele, tyče.

 

               
Obr. 1: Bezhroté broušení (1 – vodící lišta, 2 – brousící kotouč, 3 – podávací kotouč
h = 5 až 30 mm, D1/D2 ≈ 2, α = 1° až 6°, α = 0° - zapichovací broušení).
 
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnDm2P4YShCuobd8L6kO6WTgqLt9uvy3rRZeUUPhr9ARO1csUc
Obr. 2: Princip bezhrotého průběžného broušení s naznačením pohybu brousícího vřeteníku, podávacího vřeteníku a obrobků
 
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQu03tkU4GhfiqnWrMITbTDriftZyBSrthsQysjBX8XSrGWKncl
Obr. 3:  Číslicově řízené bezhroté brusky určené pro přesné a výkonné broušení vnějších válcových ploch v sériové i hromadné výrobě s možností broušení zapichovacího (tvarového) nebo průchozího
 
Bezhroté brusky C 500 CNC
Obr. 4: Číslicově řízená bezhrotá bruska s koncepcí pevného stojánku opěrného pravítka a pohyblivého brousicího vřeteníku a podávacího vřeteníku, je vhodná zejména pro delší nebo rozměrnější obrobky
 
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEJE7Gf_jhNi2mWkVjSmX-PdNQI_eVc5Wf0MMd1bvw2YdURkw_oQ
Obr. 5: Číslicově řízená bezhrotá bruska určená pro přesné a výkonné broušení vnějších válcových ploch
Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

 

     Obrázky:

 • Obr. 1: NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie II. 1. vydání. Praha SNTL, 1985.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

 1. Na jakých brousících strojích brousíme průběžným způsobem?

 2. Uveďte charakteristiku průběžného způsobu broušení.

 3. Popište průběžné broušení podle obrázku.

  https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnDm2P4YShCuobd8L6kO6WTgqLt9uvy3rRZeUUPhr9ARO1csUc

Zapamatuj si

Průběžný způsob broušení je způsob broušení prováděný na bezhrotých bruskách.

- obrobek se vkládá mezi dva kotouče, jeden brousí a druhý podává