Řezné podmínky

Řezné podmínky

Řezné podmínky při broušení se volí se zřetelem k požadované přesnosti rozměrů, geometrickému tvaru součásti, drsnosti povrchu a se snahou po maximální efektivnosti celé operace.

 

Volbu řezných podmínek ovlivňuje:

 • materiál obrobku
 • materiál nástroje
 • způsob chlazení
 • způsob broušení

 

Hlavní řezné podmínky:

 • řezná rychlost
 • podélný posun
 • hloubka řezu

 

Řezná rychlost vk

 • Je obvodová rychlost na největším průměru brousícího kotouče.
 • Volí se co největší, se zřetelem k pevnosti kotouče.
 • Řezné podmínky při rovinném broušení jsou dány posuvem stolu rychlostí v0 a posuvem s kotouče v úvratích.
 • Přídavky na rovinné broušení jsou vzhledem k tvaru a rozměru obrobků 0,2 až 0, 55 mm a na broušení válcových ploch od 0,2 do 0,8 mm.

    

Podélný posun s

 • Je to dráha, o kterou se obrobek posune proti brousícímu kotouči do strany.
 • Volí se v závislosti na šířce brusného kotouče.
 • Udává se v šířce brousícího kotouče např. 2/3.
 • Nikdy nesmí být větší než šířka kotouče.

 

Hloubka řezu h

 • Je to přímý pohyb kotouče v radiálním směru, který určuje hloubku odbrušovaného materiálu.
 • Tento pohyb vykonává brousící kotouč po projetí celé dráhy obrobku, a to buď v jedné úvrati stolu, nebo v obou.

 

     

Obr. 1: Kinematika broušení vnějších a vnitřních válcových ploch
 
       
Obr. 2: Kinematika broušení rovinných ploch čelem a obvodem kotouče
Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

 

     Obrázky:

 • Obr. 1, 2: NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie II. 1. vydání. Praha SNTL, 1985.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

 1. Uveďte hlavní řezné podmínky?

 2. Co ovlivňují hlavní řezné podmínky?

 3. Uveďte, co to je hlavní řezná rychlost, jak se vypočítá a v jakých jednotkách se udává.

 4. Na základě čeho volíme hlavní řezné podmínky?

 5. Vysvětlete co to je podélný posun obrobku a v závislosti na čem se volí?

 6. Vysvětlete pojem hloubka řezu při broušení, a uveďte, kdy a jakým způsobem hloubku řezu nastavujeme?

Zapamatuj si

Řezné podmínky při broušení se volí se zřetelem k požadované přesnosti rozměrů, geometrickému tvaru součásti, drsnosti povrchu a se snahou po maximální efektivnosti celé operace.

Mezi hlavní řezné podmínky patří:

 • řezná rychlost,
 • podélný posun,
 • hloubka řezu.