Výkon při broušení

Výkon při broušení

Výkonnost při broušení můžeme hodnotit podle množství odebraného materiálu za minutu, tj. podle hospodárného úběru materiálu.

 

Výkonost broušení ovlivňuje způsob broušení, kterým rozdělujeme broušení podle části kotouče, kterou brousíme na:
 • obvodové broušení (broušení obvodem kotouče),

 • čelní broušení (broušení čelem kotouče).

 

Obr. 1: Kinematika broušení u obvodového a čelního broušení

 

 

Rozdělení podle hlavního pohybu posuvu stolu vzhledem k brousicímu kotouči:

· axiální broušení (osa kotouče je rovnoběžná s posuvem stolu),

 · radiální broušení (brousicí kotouč je radiální k hlavnímu posuvu stolu ve zvoleném bodě D),

· tangenciální broušení (hlavní posuv stolu je rovnoběžný s vektorem obvodové rychlosti kotouče ve zvoleném bodě D),

· obvodové zapichovací broušení (posuv stolu je plynulý radiální),

· čelní zapichovací broušení (posuv stolu je plynulý axiální).  

 

Obr. 2: Obvodové broušení

Obr. 3: Čelní broušení

 

Výkonnost broušení je potom ovlivňována obvodovou rychlostí obrobku, posuvem stolu a posuvem obrobku za jeho otáčku.

            Hospodárný úběr materiálu lze zvýšit použitím řezných kapalin. Řezné kapaliny ochlazují obráběný povrch, a tím zabraňují vzniku trhlin, odstraňují třísky a prach vznikající opotřebením kotouče, zmenšují tření mezi obrobkem a nástrojem.

 

 

 

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.
 • http://homel.vsb.cz/~cep77/PDF/skripta_Technologie_II_2dil.pdf

 

Obrázky:

 • Obr. 1, 2, 3: http://homel.vsb.cz/~cep77/PDF/skripta_Technologie_II_2dil.pdf
 •  Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Dílčí lekce
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

 1. Podle čeho můžeme hodnotit výkon při broušení?

 2. Čím je ovlivňována výkonost broušení?

 3. Jakým způsobem lze zvýšit hospodárný úběr materiálu?

Zapamatuj si

Výkonnost při broušení můžeme hodnotit podle množství odebraného materiálu za časovou jednotku.

Výkonnost broušení je potom ovlivňována obvodovou rychlostí obrobku, posuvem stolu a posuvem obrobku za jeho otáčku.