Chlazení

Chlazení

Chlazení při broušení provádíme za účelem:

 • odvedení tepla vznikajícího při broušení
 • očištění povrchu obrobku a brousícího kotouče od třísek
 • udržení řezivosti kotouče
 • zvýšení kvality obráběné plochy

Brousit hospodárně znamená brousit s větším úběrem třísek, které je možné jen za vydatného chlazení.

 

Teplo vznikající při broušení, které není odváděno, může způsobit:

 • deformaci obrobku
 • popuštění zakaleného obrobku
 • způsobit na povrchu barevné skvrny

 

Chlazení při broušení provádíme:

 • vzduchem
 • kapalinou

 

Chlazení vzduchem:

 • Při chlazení vzduchem brousíme za sucha.
 • Broušenou plochu ochlazuje pouze vzduch strhávaný rotujícím brusným kotoučem.
 • Při broušení se dosahuje jen malých výkonů.
 • Výhodou při tomto způsobu broušení je čistota obrobků a stroje.

 

Chlazení kapalinou:

 • Má vysoký chladící účinek.
 • Chlazení provádíme řeznou kapalinou, která kromě chladícího účinku má i mazací účinek.
 • Čistá voda má vysoký chladící účinek, ale způsobuje rezivění strojů, proto se přidává do vody 3 až 6% emulzního oleje.
 • Olejové emulze vytvářejí na obrobku i na stroji olejový film zabraňující rezivění.
 • Chladicí kapalina se přivádí v dostatečném množství tak, aby tryskala na stykovou plochu kotouče a na obrobek po celé šířce kotouče.
 • Zvláštním způsobem přivádění chladící kapaliny je přivádění kapaliny vnitřkem brousícího kotouče, kdy je řezná kapalina přiváděna k upínací díře kotouče, odkud ji odstředivá síla protlačuje až na obvod kotouče.
 • Chladicí kapalina musí být zbavena třísek a nekovových nečistot.
 • Třísky se oddělují magneticky nebo odstředivými filtry, nemagnetické nečistoty zachytávají síťové filtry.
 • Pro různé broušené materiály používáme různé chladicí kapaliny (např. voda s olejem, olej, petrolej s olejem).

 

Obr. 1: Přívod řezné kapaliny
 
Obr. 2: Chladící kapalina se přivádí do místa broušení nastavitelnými hadičkami (modré hadičky ohebné v kloubových spojích)
 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMfjZ9IDEf_CCi8X0NQmHSjl4yRtdFjh7ADk9rIT0bCEllctw9
Obr. 3:  Chlazení při broušení válcových ploch

 

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

 

     Obrázky:

 • Obr. 1: OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Za jakým účelem provádíme chlazení při broušení?
 2. Čím provádíme chlazení při broušení?

 

             Otázky pro žáky SŠ

 1. Popište chlazení vzduchem při broušení, uveďte výhody a nevýhody uvedeného způsobu chlazení.
 2. Popište chlazení kapalinou při broušení, uveďte výhody a nevýhody uvedeného způsobu chlazení.
 3. Uveďte, co může způsobit teplo vznikající při broušení, které není odváděno.
Zapamatuj si

Chlazení při broušení provádíme za účelem:

 • odvedení tepla vznikajícího při broušení,
 • očištění povrchu obrobku a brousícího kotouče od třísek,
 • udržení řezivosti kotouče,
 • zvýšení kvality obráběné plochy.