Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Brousící stroje jsou velmi přesné, výkonné, složité a drahé stroje, s velkým počtem složitých mechanismů a velmi složitým elektrickým ovládáním. K úrazům může dojít při nedostatečné znalosti zásad správného ovládání a řízení stroje.

 

Základní zásady bezpečné práce na brousících strojích:

 1. Brousící stroj může uvádět do chodu a obsluhovat jej jen pracovník, kterému byl stroj přidělen a který byl o jeho obsluze řádně poučen.
 2. Všechny převody a vyčnívající části otáčejících se součástek stroje musí být vhodným způsobem zakryté.
 3. Před spuštěním brusky se musí přezkoušet, zda je správně upnutý brusný kotouč na přírubách i na vřetenu.
 4. Nesmí se pracovat s brusným kotoučem bez ocelového ochranného krytu.
 5. Pracovní a obvodové rychlosti nesmějí překročit hodnoty uvedené na štítku brousícího kotouče.
 6. Při broušení za sucha se musí pracovat s odsávacím zařízením.
 7. Při práci se musí používat ochranné brýle nebo musí být stroj vybaven průhledným krytem.
 8. Stroj se musí vždy vypnout:
 • při výměně brusného kotouče
 • při upínání a odepínání obrobku
 • při čištění, mazání a seřizování stroje
 • při přerušení práce na stroji

     9. Brousící kotouče, které se v danou chvíli nepoužívají, musí být řádně uloženy v policích, aby nebyly vystavené znečištění a nebezpečí poškození, které je při křehkosti kotoučů velké.

    10. Před začátkem broušení je nutné se přesvědčit zda:

 • Obrobek je řádně upnutý, aby se při práci neuvolnil.
 • Narážky podélného pohybu stolu jsou řádně nastaveny, aby kotouč do ničeho nenarazil.

    11. Při práci nestojí pracovník nikdy proti brusnému kotouči.

    12. Pracovník musí být při práci soustředěný a pozorný.

    13. Pracovník musí mít:

 •  řádně upravený svůj oděv
 • zapnuté rukávy a všechny knoflíky tak, aby neměl volně odstávající části
 • vlasy si chrání pokrývkou hlavy
 • při práci u stroje nenosí prsteny, řetízky, náramky, náramkové hodinky
 • na pracovišti udržuje vzorný pořádek

    14. Je nutné znát vlastnosti brusného kotouče a obsluhu brousícího stroje, které musí být přesně dodržované.

    15. Brusič nesmí opravovat elektrické zařízení stroje, zjištěné závady ihned hlásí svému nadřízenému.

 

Obr. 1: Bezpečnostní tabulky umístěné u strojů nebo na pracovišti s brousícimi stroji
 
 
 http://www.e-safetyshop.eu/uploads/images_products/1487.jpg      http://www.e-safetyshop.eu/uploads/images_products_large/971.jpg
  http://www.e-safetyshop.eu/uploads/images_products_large/452.jpg  https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFVp4YSH-zO-04_46lj7veTxMyaa8pStS2eT3gzf54uM190UMp_A
Obr. 2: Bezpečnostní tabulky umístěné u strojů nebo na pracovišti s brousícimi stroji
 
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTko1gStq_6ObLZwA_QX9fafZdi27g_HOzxM3ElO4N0mf24Dr98Fg
Obr. 3: Bezpečnostní tabulky umístěné u strojů nebo na pracovišti s brousícimi stroji

 

 

 

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

 

     Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 

 1. Vysvětlete význam bezpečnostních tabulí.

  http://www.e-safetyshop.eu/uploads/images_products_large/971.jpg  http://www.e-safetyshop.eu/uploads/images_products_large/452.jpg  https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFVp4YSH-zO-04_46lj7veTxMyaa8pStS2eT3gzf54uM190UMp_A

 

Otázky pro žáky SŠ

 1. Kdo může uvádět do chodu a obsluhovat brousící stroj?

 2. Co se musí přezkoušet před zpuštěním brusky?

 3. Jaké pracovní a obvodové rychlosti brusného kotouče nesmí být překročeny?

 4. Může se pracovat s brusným kotoučem bez ocelového ochranného krytu?

 5. Jaké ochranné pomůcky musíme používat při broušení?

 6. Uveďte, jak musí být pracovník při broušení upravený.

 7. Uveďte, co udělá pracovník, zjistí-li závadu na pracovním stroji.

Zapamatuj si

Brousící stroj může uvádět do chodu a obsluhovat jej jen pracovník, kterému byl stroj přidělen a který byl o jeho obsluze řádně poučen.