Podstata číslicového řízení

Podstata číslicového řízení

Při číslicově řízeném obrábění je program výroby součásti zadán stroji ve formě čísel a písmen. Program je tedy soubor alfanumerických znaků v takové podobě a posloupnosti, aby byl danému řídicímu systému srozumitelný.

Vlastní program je sestaven z programových funkcí, a to přípravných G, pomocných M a jednotlivých adres.

obrazek

Obr. 1: Příklad zápisu programu v editoru stroje
Zdroje
  • ADAMEC, Jaromír a Šárka TICHÁ. Návody k programování výukového systému EMCOTRONIC TM 02 - Frézování. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996, 64 s. ISBN 80-7078-301-X.

Prezentace:

  • Úvod do programování CNC strojů - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Komentář

Význam některých přípravných i pomocných funkcí se může u různých řídících systémů lišit.

Je proto vždy nutné pozorně prostudovat návody k danému řídícímu systému, potažmo stroji.