Schéma NC a CNC řízení

Schéma NC a CNC řízení

 

Obr. 1: Blokové schéma řízení NC stroje

Obr. 2: Blokové schéma řízení CNC stroje

Popis schémat

Interpolátor – aritmeticko-logická jednotka, která geometrické informace o dráze nástroje rozdělí na velmi malé úsečky rovnoběžné s osami.

Diferenční člen (porovnávací) – porovná skutečnou polohu nástroje s požadovanou polohou.

Geometrické informace – popisují dráhy nástroje. Po přečtení korekcí získáme informace o dráze nástroje a tato upravená geometrická informace je zpracována v interpolátoru.

Zesilovač – upravuje signál získaný z diferenčního členu na síťový signál, který dokáže pohánět motor.

M – motor

OZ – odměřovací zařízení

Řídicí systémy jsou postaveny modulově. Skládají se z NC části, PLC části, pohonů, případně pomocných bloků. Systémy jsou podle užití buď osazovány do samostatných rozvaděčů s vysokým krytím nebo zabudovány přímo do strojů.

 

Zdroje
  • ŠTULPA, Miloslav. CNC: obráběcí stroje a jejich programování. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006, 126 s. ISBN 80-7300-207-8.

Prezentace:

  • Princip a řízení CNC stroje - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.