Režimy práce řídících systémů a jejich význam

Režimy práce řídicích systémů a jejich význam

Pro komunikaci s uživatelem má řídicí systém vytvořeno několik specifických obrazů určených vždy pro určité režimy práce. Výjimkou je režim ručního řízení, který nemá specifický obraz. Přechod do jiného režimu se uskuteční stisknutím některého z tlačítek podle výběru nabízeného ve spodním řádku nastaveného obrazu.

obrazek

Obr. 1: Hlavní panel

Základní význam jednotlivých režimů:

 • Hlavní panel - úvodní obraz, který informuje o průběhu inicializace a umožní výběr uživatele stroje.

 • Archiv NC programů - obsahuje seznam NC programů uložených v paměti, náhled NC programů a umožňuje operace s nimi.

 • Editor - režim pro tvorbu a editaci NC programů.

 • Simulace - režim grafické simulace obrábění pro kontrolu správnosti programů.

 • CNC režim - režim, ve kterém je možné spuštění automatického běhu stroje.

 • Tabulka nástrojů - obsahuje seznam používaných nástrojů a jejich korekcí.

 • Nastavení systému - umožňuje individuální nastavení všech režimů řídicího systému.

 • Servisní režim - určený pro testování funkčnosti systému.

 • Uživatelské menu - zvláštní režim pro snadné používání stroje např. v sériové výrobě méně kvalifikovanou obsluhou.

 • Nastavení uživatele - umožňuje nastavení uživatelských práv.

Tabulka nástrojů

Například v pracovním prostředí Sinumerik 840D pro tříosý frézovací stroj je přímý a tedy i velmi rychlý vstup do databáze nástrojů.

obrazek

Obr. 2: Tabulka nástrojů

Prostředí simulace

Simulace umožňuje odzkoušení zapsaného programu grafickou simulací pohybu nástroje bez spouštění stroje. Při této kontrole se zjistí jednak formální chyby, které nebylo možno zjistit již při zápisu programu, jednak další možné chyby, které sice běh programu umožňují, ale vedou ke kolizím a zmetkům.

obrazek

Obr. 3.:Simulace

Režim CNC řízení

Slouží k přípravě hotového programu ke spuštění, vlastnímu spuštění programu a ke kontrole automatického běhu. V obraze jsou vypsány všechny důležité informace o stavu stroje, průběhu programu, dosažených souřadnicích, případně chybová hlášení o závadách v automatickém běhu programu. Podrobnější popis jednotlivých oken obrazu následuje.

Ovládací prvky CNC stroje

Pro ovládání stroje s řídicím systémem MIKROPROG slouží jednak počítačová klávesnice a jednak klávesnice speciální zabudovaná do ovládacího panelu nebo v jiných případech umístěná na ručním ovladači připevněná pohyblivým kabelem. Mezi oběma klávesnicemi je rozdělení funkcí provedeno z bezpečnostních důvodů tak, že z klávesnice počítače nelze spustit žádný pohyb stroje.

obrazek

Obr. 4: Ovládací panel stroje F16 CNC – systém MIKROPROG

obrazek

Obr. 5: CNC režim

Archív NC programů - V levém okně je seznam všech programů ve zvoleném adresáři se zvolenou příponou. V pravém okně je náhled začátku programu označeného kursorem. S programy je možno pracovat podle nabídky na spodní liště.

 

obrazek

Obr. 6: Editor - režim a obraz editor jsou určeny pro zápis a opravy NC programů
Zdroje
 • ŠTULPA, Miloslav. CNC: obráběcí stroje a jejich programování. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006, 126 s. ISBN 80-7300-207-8.

Prezentace:

 • Režimy práce řídících systémů - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Komentář

V současné době je pro řízení CNC strojů na trhu několik desítek řídících systémů jak pro výukové stroje, tak pro výrobní stroje. Zobrazení na panelu stroje se tedy u jednotlivých systémů liší, ale význam zůstává.