Souřadnicový systém na stroji pro opracování plochých a skříňových obrobků

Souřadnicový systém na stroji pro opracování plochých a skříňových obrobků

Frézka

Souřadnicový systém XYZ je definován v souladu s normami ISO jako pravoúhlý, pravotočivý. Osa Z je vždy rovnoběžná s osou vřetene, osa X vždy leží v rovině upínacího stolu. Souřadný systém pro svislou i vodorovnou polohu vřetene včetně vyznačení kladných směrů je na následujícím obrázku.

Kladný smysl otáčivých pohybů A, B, C je ve směru otáčení hodinových ručiček při pozorování v kladném směru os.

Označení souřadnicových os. Otočné osy mohou zajišťovat např. otočný stůl nebo dělicí přístroj s řízeným motorem.

obrazek

Obr. 1: Souřadnicový systém

 

Souřadnicový systém u frézek s odlišností uložení vřetene

Pro určení smyslu pohybu v osách (+ , -) platí pravidlo:

Narůstá-li rozměr obrobku při relativním pohybu nástroje vzhledem

ke stojícímu obrobku v dané ose, je smysl pohybu kladný a naopak.

Obr. 2: Souřadnicový systém na frézkách

 

Zdroje
  • ADAMEC, Jaromír a Šárka TICHÁ. Návody k programování výukového systému EMCOTRONIC TM 02 - Frézování. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996, 64 s. ISBN 80-7078-301-X.

Prezentace:

  • Souřadnicový systém CNC stroje - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Kontrolní otázka

Pro ZŠ

Které základní osy tvoří souřadnicový systém frézky?

Pro SŠ

Které zařízení může na frézce zabezpečit rotační osu A, B, C?