Souřadnicový systém na stroji pro opracování rotačních součástí

Souřadnicový systém na stroji pro opracování rotačních součástí

Popis os a pohybů určuje norma ISO. Jejím smyslem je umožnit návaznost programování NC strojů od různých výrobců.

Soustruh

obrazek

Obr. 1: Souřadnicový systém na soustruhu: a)nástroj před osou soustružení (soustruhy se šikmým ložem), b) nástroj za osou soustružení (soustruhy s vodorovným ložem)
Zdroje
  • ADAMEC, Jaromír a Šárka TICHÁ. Návody k programování výukového systému EMCOTRONIC TM 02 - Frézování. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996, 64 s. ISBN 80-7078-301-X.

Prezentace:

  • Souřadnicový systém CNC stroje - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Doplňující učivo

U vodorovných loží je nástroj na soustruhu před osou. Tuto pozici známe z konvenčních strojů. U CNC strojů se více užívá opačné polohy a to soustružení za osou. Takto umístěné revolverové hlavy se pohybují po šikmých nebo svislých ložích a lépe tak přenášejí řezný odpor. Takto umístěná lože mohou nést i více revolverových hlav nebo speciální nosiče nástrojů.