Postup při sestavování CNC programu

Postup při sestavování CNC programu

 

Prostudovat výrobní výkres.

Prostudovat technologický postup.

Určit pracovní postup, sled nástrojů a jejich umístění.

Určit nástroje a jejich seřizovací konstanty.

Určit způsob upnutí obrobku.

Určit řezné podmínky.

Sestavit hrubovací cykly.

Sestavit dokončovací cykly s ohledem na požadovanou drsnost a toleranci.

Určit místa pro ruční nebo automatickou výměnu nástrojů.

Provést kontrolu možných kolizí nástrojů s obrobkem nebo upínačem.

Definice

Program je uspořádaný rozpis jednotlivých geometrických a technologických příkazů a dat v takové formě a posloupnosti, jak jej vyžaduje software NC stroje.

Informace potřebné k řízení stroje

Informace o geometrii obrábění – popisují dráhu nástroje vzhledem k obrobku.

Informace o technologii obrábění – zajišťují dosažení technologických podmínek (otáčky, posuvy a podobně).

Informace pomocné – zajišťují např. ovládání chladící kapaliny, zpevňování suportů nebo stolů, start vřetene v potřebném smyslu apod.

 

 

Zdroje
  • ŠTAJNOCHR, Lubomír a Vladimír SLAVÍK. Uživatelská příručka pro frézku FCM 16 CNC, FCM 22 CNC: Řídící systém Mikroprog F.

 

Víte, že ...

Seřizovací konstanty jsou vlastně korekce nástrojů v jednotlivých osách a jsou zapsány v tabulce nástrojů?

Upnutí obrobku musí být pevné a tuhé?

Hrubovací cykly- hrubování je odebrání co největšího objemu materiálu za co možná nejkratší čas bez obledu na povrch a rozměry?

 

Kontrolní otázka

Pro ZŠ

Co je to nástroj?

Co je technologický postup?

Pro SŠ

Jak zjistíme kolizi nástroje s obrobkem?

Co jsou to řezné podmínky?