Programové funkce a adresy ISO

Programové funkce a adresy ISO

Programové funkce přípravné G - význam nejdůležitějších

G00   Rychloposuv
G01   Přímková interpolace (posuv po přímce)
G02   Kruhová interpolace ve směru hodinových ručiček
G03   Kruhová interpolace proti směru hodinových ručiček
G40   Zrušení korekce dráhy nástroje
G41   Dráhová korekce nástroje zprava
G42   Dráhová korekce nástroje zleva
G90   Zadávání rozměrů absolutně
G91   Zadávání rozměrů přírůstkově
G98   Najetí na referenční body stroje

Programové funkce pomocné M - význam některých z nich

M00   Programový stop
M03   Start vřetene doprava
M04   Start vřetene doleva
M05   Zastavení vřetene
M08   Spuštění chlazení
M09   Zastavení chlazení
M17   Konec podprogramu nebo cyklu
M30   Konec informace (konec programu)
M40   Zapnutí kontinuálního navazování bloků
M99   Konec informace a návrat

Význam adres DIN 66 003

A, B, C - úhlové rozměry kolem os X, Y, Z (otáčení)

D - průměr díry, čepu, kružnice

E - čas

F - posuvová funkce

G - přípravné funkce

I, J, K - interpolační parametry v řízených osách X, Y, Z

L - adresa bloku podprogramu

M - pomocné funkce

N - číslo bloku (věty)

O - číslo podmínky

P - číslo parametru

R - poloměr kruhového oblouku

S - funkce otáček vřetene

T - nástrojová funkce

U, V, W - pomocné rozměry v základních osách

X, Y, Z - primární pohyby v řízených osách.

 

Zdroje
  • ŠTAJNOCHR, Lubomír a Vladimír SLAVÍK. Uživatelská příručka pro frézku FCM 16 CNC, FCM 22 CNC: Řídící systém Mikroprog F.
Kontrolní otázka

Co znamená korekce zprava a zleva?

Co je to kruhová interpolace?

Co je adresa P?

Jaké mají užití adresy I, J, K?

Co jsou to adresy U, V, W?

Zapamatuj si

Některé přípravné i pomocné funkce mohou mít u různých řídících systémů jiný význam!