Délková korekce pro nástroje osové a soustružnické nože

Délková korekce pro nástroje osové a soustružnické nože

Délkové korekce řeší obecně rozdílnost délky nástrojů k řezné rovině. Jejich určení provádíme několika způsoby. Na strojích, které nedisponují nástrojovou sondou, provádíme zjištění délkové korekce tzv. naškrábnutím. Pro zpřesnění tohoto způsobu je vhodné provést zkušební záběr a změřením rozměru upravit případnou chybu v tabulce nástrojů pro daný nástroj.

Daleko obvyklejší je však automatické vyhodnocení délkové korekce pomocí nástrojové sondy. Konstrukce těchto sond je různá. Nečastěji používané jsou sondy dotykové, pro přesnější měření nástroje se pak používají sondy bezdotykové na principu laseru.

Pro měření korekcí mimo stroj jsou pak nejvhodnější kamerové systémy.

Bližší vysvětlení je uvedeno v kapitole – Požadavky na nástrojové vybavení CNC strojů.

 

Zdroje
  • ŠTAJNOCHR, Lubomír a Vladimír SLAVÍK. Uživatelská příručka pro frézku FCM 16 CNC, FCM 22 CNC: Řídící systém Mikroprog F.