Příklady zápisu

Příklady zápisu

Frézovací cykly

 

obrazek

Obr. 1: G73 Cyklus pro obdélníkové vybrání

Cyklus pro frézování obdélníkového vybrání G73

G73 slouží k vyfrézování obdélníkové dutiny v materiálu postupným frézováním po vrstvách. Rozměry dutiny se zadávají pomocí adres X, Y, Z. Adresa W udává hloubku materiálu odebraného v jedné vrstvě. Nástroj nejdříve odjede v osách X a Y o poloměr použitého nástroje a potom se zavrtá pracovním posuvem na hloubku první třísky.

V cyklu G73 jsou délky pohybů nástroje automaticky korigovány podle průměru požitého nástroje z tabulky korekce.

Příklad zápisu:N15 G73 X25 Y32 Z-10 W4 F100

Ukázka funkce G73 - cyklus pro obdélníkové vybrání

Nástroj - fréza průměr

N10 M6 T10

N20 M3 S1000

N30 G0 X12 Y5

N40 G0 Z1

N50 G73 X50 Y30 Z-4 W2.5 F200

N60 G0 X40 Y65

N70 G73 X66 Y18 Z-6 W3 F180

N80 G0 Z100

N90 G0 X0 Y0

obrazek

Obr. 2: Cyklus frézování drážky 

Cyklus pro frézování drážky G74

G74 se používá pro výrobu drážky široké jako je průměr frézy. Drážka může být libovolně orientována v rovině X, Y. Po spuštění cyklu nejdříve nástroj přejede

ve směru dovnitř drážky o poloměr frézy, potom se zavrtá o hloubku třísky W, frézuje na druhý konec drážky na rozměr daný adresami X, Y a tam se opět zavrtá. Konec cyklu- fréza vyjede na původní výšku a do výchozího bodu. Pokud jsou zadány obě adresy X, Y je drážka orientovaná obecně (šikmá).

Příklady zápisu: N35 G74 X40 Z-8 W2 F80

N60 G74 X20 Y80 Z-6 W0.5 F150

Ukázka funkce G74 - cyklus pro frézování drážky

Nástroj - fréza průměr

N10 M6 T10

N20 M3 S1000

N30 G0 X10 Y15

N40 G0 Z1

N50 G74 X60 Y15 Z-3 W2 F200

N60 G0 X25 Y15

N70 G74 X25 Y40 Z-2 W2

N80 G0 X40 Y30

N90 G74 X25 Y70 Z-5 W2.5

N100G0 Z100

N110 G0 X0 Y0

 

 

obrazek

Obr. 3: Cyklus pro frézování kruhových vybrání

 Cyklus pro frézování kruhových vybrání G75

G75 se používá pro výrobu kruhového vybrání o průměru D a hloubce Z (zadané absolutně nebo přírůstkově) postupným frézováním po třískách W. Cyklus začíná a končí nad středem kruhového vybrání. Velikost překrytí stop nástroje při frézování je dána nastavením v uživatelských konstantách.

Příklad zápisu: N60 G75 D40 Z-8 W2 F80

Ukázka funkce G75 - cyklus pro kruhové vybrání

Nástroj fréza průměr 10

N10 M6 T10

N20 M3 S1000

N30 G0 X40 Y50

N40 G0 Z1

N50 G75 D20 Z-3 W2 F200

N60 G0 X65 Y30

N70 G75 D40 Z-5 W3

N80 G0 Z-4.5

N90 G75 D15 Z-8 W3

N100 G0 Z100

N110 G0 X0 Y0

 

 

obrazek

Obr. 4: Cyklus pro vrtání matice otvorů 

Cyklus vrtání matice otvorů G71

G71 slouží k vrtání sítě otvorů, které mají vzájemnou pravidelnou rozteč U v ose X a V v ose Y. Cyklus začíná nad libovolným rohovým otvorem. V adresách X a Y jsou zapsány souřadnice plochy, ve které mají být vrtané otvory.

Příklad zápisu:N40 G71 X50 Y30 Z-5 U10 V10 F100

Ukázka funkce G71 - cyklus pro síťové obrábění

N10 M6 T5

N20 M3 S1000

N30 G0 X20 Y15

N40 G0 Z2

N50 G71 X90 Y85 U10 V15 L100

N60 G0 Z100

N70 G0 X0 Y0

N80 M30

N100G81Z-5F200

N110M17

 

obrazek

Obr. 5: Cyklus pro vrtání příruby 

Cyklus vrtání matice otvorů G71

G76 je cyklus určený pro vrtání více otvorů rozmístěných po roztečné kružnici

o průměru D. Počet otvorů se zadává v adrese H, adresou Z je dána hloubka vrtání (absolutně nebo přírůstkově). Cyklus začíná ve středu roztečné kružnice. První otvor leží vpravo od osy, na stejné souřadnici Y jako střed kružnice.

Po vyvrtání posledního otvoru se nástroj vrátí do výchozího bodu, tj. do středu kružnice.

Pro vrtání je použit pevný cyklus G81, který nelze modifikovat.

Příklad zápisu: G76 D75 Z-10 H4 F100

Ukázka funkce G76 - cyklus pro obrábění na kružnici

Jako podprogramy jsou použity vrtací cykly G81 a G83

Nástroj vrták nebo vrtací fréza

N10 M6 T10

N20 M3 S1000

N30 G0 X50 Y50

N40 G0 Z1

N50 G76 D30 L100 H6

N60 G76 D70 L200 H8 B20

N70 G0 Z100

N80 G0 X0 Y0

N90 M30

podprogramy

N100 G81 Z-10 F200

N110 M17

N200 G83 Z-25 W5 F200

N210 M17

G81 vrtací cyklus – nástroj se pohybuje pracovním posuvem v ose Z do zadané hloubky, následně se vrací rychloposuvem do výchozího bodu.

G83 vrtací cyklus s výplachem – používá se pro rychlý zápis sledu pohybů pro postupné vrtání hlubokého otvoru, při kterém je třeba několikrát vrtání přerušit a nástroj vysunout pro odstranění třísek. V adrese W se udává hloubka vrtaná najednou.

Sled pohybů – vrtání do hloubky W, vyjetí rychloposuvem, zasunutí nástroje rychloposuvem do vyvrtaného otvoru 0,5 nad dno, vrtání o další hloubku W až do vyvrtání celého otvoru. Potom se nástroj vrátí do výchozího bodu.

G85 vystružovací cyklus – funguje obdobně jako cyklus vrtací G81 s tím rozdílem, že zpětný pohyb nástroje se děje pracovním posuvem.

 

Soustružnické cykly

 

obrazek

Obr. 6: Podélný hrubovací cyklus 

G64 podélný hrubovací cyklus

Příklad zápisu: G64 X20 Z-40 H1 F0,1

Adresy: X Z U F

Příklad zápisu: N56 X21 Z-35.6 U2 F150

Funkce G64 se používá k rychlému programování odebrání většího přídavku na válcové ploše postupně po jednotlivých třískách. Do adres X a Z se zapisuje nejzazší poloha vybrání, do adresy U tloušťka třísky při jednom průchodu a do adresy F posuv pracovních pohybů.

Sled pohybů začíná nabráním přídavku U, následuje soustružení válcové plochy v délce dané adresou Z, odlehčení od obrobené plochy a návrat. Tento sled se opakuje až do dosažení požadovaného průměru. Po obrobení poslední třísky nůž zarovná čelní plochu a vrátí se do výchozího bodu cyklu.

V případě, že odebíraný přídavek není celým násobkem programované tloušťky třísky, bude poslední odebíraná tříska tenčí, tak, aby výsledný průměr, který je prioritní, byl dodržen.

Ukázka použití funkce G64 – podélný hrubovací cyklus

N03 M6 T1

N05 M3 S1600

N10 G0X50 Z100

N20 G64 X40 Z60 U2 F200

N30 G0 X40

N40 G61 X0 Z80 U2

N50 G0 X0

N60 G1 X40 Z80 F100

N70 G1 Z60

N80 G1 X52

N90 G0 X60 Z100

 

obrazek

Obr. 7: Zapichovací cyklus 

G66 zapichovací cyklus

Příklad zápisu:

G66 X15 Z-45 H5 F0,05

Adresy: X Z W F

Příklad zápisu: N40 G66 X12 Z25 W3.5 F50

Funkce G66 se používá k vytvoření drážky širší než je zapichovací nůž postupným zapichováním. Adresami X a Z jsou dány konečné rozměry zápichu, do adresy W se zapisuje šířka zapichovacího nože.

Sled pohybů cyklu začíná z výchozího bodu zapíchnutím, mezi jednotlivými zápichy se nástroj přesune o hodnotu W - . Po posledním zápichu nástroj začistí dno drážky a vrátí se do výchozího bodu.

 

obrazek

Obr. 8: Čelní hrubovací cyklus 

G68 Čelní hrubovací cyklus

Adresy: X Z W F

Příklad zápisu: N134 G68 X0 Z-2.5 W.7 F80

Funkce G68 se používá k odebrání většího přídavku na čele součásti po jednotlivých třískách o tloušťce W. Po odebrání poslední třísky nástroj začistí válcový průměr zbylého čepu.

 

 

obrazek

Obr. 9: Soustružení rádiusů

Programování rádiusu G2 a G3

Příklad zápisu: N25 G3 X64 Z-57 R30 F0,08

U soustružení rádiusu je třeba počítat dráhu středu rádiusu špičky nože, aby se vyrušil její vliv.

 

Zdroje
  • ŠTAJNOCHR, Lubomír a Vladimír SLAVÍK. Uživatelská příručka pro frézku FCM 16 CNC, FCM 22 CNC: Řídící systém Mikroprog F.

Prezentace:

  • Pevné cykly – cyklické funkce - frézování - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.

 

 

Úkol

Navrhni, nakresli a naprogramuj součást pro frézování, kde budou použity minimálně tři cyklické funkce.

Základní rozměry součásti jsou: 20 x 60 x 80

Do programu uveď použité nástroje.