Tvorba strategie obrábění a výrobní režimy

Tvorba strategie obrábění a výrobní režimy

Načtení CAD modelu

Na základním nástrojovém panelu pomocí tlačítka otevřít soubor.

obrazek

Obr. 1: Načtení CAD modelu

Vytvoření polotovaru

Polotovar představuje tvar materiálu, ze kterého má být vyrobena součást.

obrazek

Obr. 2: Vytvoření polotovaru

Vyhledání útvarů

Útvary jsou oblasti na modelu, které jsou vhodné pro obrobení.

obrazek

Obr. 3: Vyhledávání útvarů

Specifikace materiálu

Pro použití obráběcích operací budou automaticky vypočteny vhodné otáčky a posuv. Tyto výpočty jsou založeny na specifikaci obráběného materiálu.

obrazek

Obr. 4: Specifikace materiálu

Výběr nástrojové databáze

Můžeme zde zvolit přednastavený nástroj ze zásobníku nástrojů.

obrazek

Obr. 5: Volba nástroje

Práce v oblasti procesoru je ukončena. Následující kroky se budou provádět již pro konkrétní stroj, to znamená přechod do výrobního režimu.

obrazek

Obr. 6: Tvorba výrobního postupu

Výrobní režim frézování

Vrtání otvoru

V nástrojovém panelu vybereme z databáze nástrojů vrták, následně zvolíme Operace díry. Po otevření dialogu jsou všechna nastavení automaticky dosazena z modelu. Volíme pouze rozměr pro přejíždění.

obrazek

Obr. 7: Operace díry

Hrubování součásti (frézování)

V nástrojovém panelu Operace hrubování, následně označíme tvar, který chceme hrubovat a vyznačíme vymezující hranice. Doplníme dialogová okna doplněná ilustrační grafikou. Je také třeba řídit se popisovým hlášením!

Hrubování součásti

Zbytkové hrubování součásti

Využití zbytkového obrábění se použije tehdy, když nástroj nedofrézuje tvar, nebo se nedostane do dutin, protože má velký průměr. Na obrázku jsou vidět vytvořené dráhy nástroje i s vrtaným otvorem.

obrazek

Obr. 8: Zbytkové hrubování součásti

Profilování

Cyklem Profilování obrobíme venkovní stěny a dutiny. Dokončíme tak konečný tvar, rozměry a povrch.

Možnosti výběru operací a cyklů jsou v nabídce Hlavního panelu. V okně Postup jsou pak operace zvýrazněny a je možno je kdykoliv měnit.

obrazek

Obr. 9: Profilování

Simulace obrábění

Bylo vytvořeno obrobení součásti a pomocí simulace provedeme virtuální kontrolu obrobení. Můžeme touto cestou zjistit případné kolize nástroje a případně změnit postup. Pozor na hlášení chyb ve spodní části monitoru!

obrazek

Obr. 10: Simulace obrábění

Generování NC kódu

Jsme-li spokojeni s obrobením součásti, můžeme vygenerovat NC kód, který bude srozumitelný stroji, který jsme vybrali při vstupu do výroby.

obrazek

Obr. 11: Generování NC kódu

Tvorba postprocesoru

Postprocesor převádí obráběcí instrukce v EdgeCAM do CNC programu, který je vytvořen přesně dle požadavků konkrétního CNC stroje. Při tvorbě postprocesoru se proto zohledňují jednotlivé parametry obráběcího stroje.

V EdgeCAM jsou již vytvořeny jednotlivé ukázkové postprocesory. Typickým příkladem je Fanuc 3xmcp pro frézování a tpc pro soustružení. Vlastní postprocesor si můžeme vytvořit a konfigurovat v aplikaci Konstruktér postprocesorů.

Otevřená šablona

obrazek

Obr. 12: Konstruktér postprocesorů

V tomto okně jsou možnosti výběru potřebné technologie.

obrazek

Obr. 13: Volba technologie

Práce s konstruktérem postprocesorů

Okno, které nás povede tvorbou. Jednoduše postupujeme po jednotlivých krocích. Po ukončení průvodcem můžeme provést ještě změny nastavení. Je zobrazena „stromová“ struktura v jednotlivých větvích, kde jsou zahrnuty různé parametry.

obrazek

Obr. 14: Práce s konstruktérem postprocesorů

Uložení konfigurace a kompilace

K uloženému postprocesoru se můžeme kdykoliv vrátit a provádět další změny ve stromové struktuře jednotlivých nastavení.

Kompilací se vytvoří soubor pospr., který je okamžitě k dispozici v nabídce. Postprocesor je vytvořen a automaticky pojmenován pro uložení „cgt“ souboru.

Postprocesor použijeme pro specifikaci obráběcího stroje v dialogu při zavedení obráběcího postupu.

Uložení konfigurace a kompilace

Výrobní režim soustružení

Načtení CAD modelu a posunutí CPL roviny

Postup je stejný jako v předešlém listu pro frézování. Navolíme prostředí pro soustružení. Pro další nastavení volíme raději drátové zobrazení. CPL rovina obrábění je posunuta na začátek součásti a její střed.

obrazek

Obr. 15: Operace soustružení

Určení polotovaru

Polotovar volíme dle zadaného materiálu. Přídavek prvního čela je dostatečný pro upnutí do sklíčidla.

obrazek

Obr. 16: Určení polotovaru

Určení útvarů

Pro určení útvarů vyzkoušíme na rozdíl od frézování určení útvarů ručně. Křivka, která kopíruje tvar součásti, nesmí být přerušena a je barevně odlišena (zelená). V této fázi můžeme přejít do výroby.

Určení útvarů

Volba nástroje

Soustružnické nože volíme ze zásobníku nástrojů. Je třeba znát osazení revolverové hlavy stroje. U předvolených nástrojů je možné upravovat jejich geometrii dle potřeb.

obrazek

Obr. 17: Volba soustružnického nástroje

Zarovnání čela

Zarovnání čela lze provést pomocí operace Prosté třískování.

obrazek

Obr. 18: Zarovnání čela

Obrobení tvaru

Pro hrubování s přídavkem 1mm zvolíme operaci Třískování na profil. Na obrazovce jsou znázorněny dráhy nástroje tak, jak jsme je stanovili v nabídkovém okně.

obrazek

Obr. 19: Hrubování tvaru

Dokončení tvaru

Konečný tvar dokončíme operací Třískování podle profilu. Po této operaci je tvar i rozměry kompletní. Při generování kódu postupujeme stejně jako u frézování.

obrazek

Obr. 20: Dokončení tvaru

Simulace

Zobrazení součásti v prostředí simulace a vygenerovaný program.

obrazek

Obr. 21: Simulace

 

Zdroje
  • PATHTRACE, Nexnet: První kroky s EdgeCAM.
  • RUSIŇÁK, Miroslav. Solid Edge - verze 18: učebnice. 1. vyd. Praha: Ing. Miroslav Rusiňák, 2006, 588 s. ISBN 80-239-7142-5.

Prezentace:

  • Tvorba strategie obrábění - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
  • Výrobní režim frézování - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
  • Výrobní režim soustružení - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Testy