Příklady programování a cvičení

Příklady programování a cvičení

Příklad: operace vrtání

Použijeme pouze 1 nástroj – vrták průměr 10 mm, v tabulce nástrojů uložen jako nástroj číslo 10.

Souřadnice - pravoúhlý souřadný systém

Nulový bod programu – v rovině obrábění XY je v „pravém horním“ rohu , Z0 je na povrchu součásti.

Ukázka postupné tvorby programu po jednotlivých krocích.

obrazek

Obr. 1: Příklad operace vrtání

obrazek

 

Postup při programování pro zadaný výkres

Bod 1 a 2 doplníme dle dialogu. Tímto krokem definujeme polotovar a určujeme polohu nulového bodu. Pomocí klávesy TOOL CALL vyvoláme nástroj č. 10 – vrták průměr 10.

obrazek

Obr. 2:. Definice polotovaru, nulového bodu a nástroje

 

Definování pracovního cyklu

Stiskem klávesy „CYCLE DEF“ se objeví následující softwarová lišta. Detailní popis jednotlivých cyklů najdete v kapitole Přehled pevných cyklů.

obrazek

Obr. 3:  Definice pracovního cyklu

 

Zápis parametrů cyklu

V cyklu jsou předdefinovány hodnoty jednotlivých parametrů. Pokud hodnotu parametru akceptujeme, potvrdíme klávesou „ENT“. Postupně vyplňujeme jednotlivé parametry cyklu shora směrem dolů. Význam parametru vidíme vpravo na grafice, aktivní parametr je prosvícen.

obrazek

Obr. 4: Zápis parametrů cyklu

Souřadnice – pohyb nástroje po přímce

Klávesa „L“ = LINE (pohyb po přímce)

 

Korekce nástroje dráhová – pozice nástroje vzhledem k obráběné ploše

obrazek

Obr. 5: Zápis poloměrové korekce

RL - korekce levá

RR - korekce pravá

R0 - bez korekce, na střed nástroje

Roztočení vřetene a hodnota posuvu F

obrazek

Obr. 6: Najetí na souřadnice otvorů

Dalším krokem programu bude příjezd na souřadnice středu prvního otvoru. Jedná se tedy o pohyb v osách X a Y, osa Z se nebude pohybovat (zůstane na souřadnici Z50).

obrazek

Obr. 7: Vyvolání cyklu vrtání

Cyklus aktivujeme funkcí „CYCLE CALL“ nebo funkcí M99. V našem případě jsme použili funkci M99, kterou jsme zapsali do věty spolu s polohováním souřadnic středu otvoru.

Programování souřadnic dalších vrtaných otvorů 

obrazek
  Obr. 8: Test  programu

Slouží k ověření správnosti programu. Simulaci vyvoláme klávesou Reset Start. Možnosti zobrazení volíme na liště softkláves.

 

 

obrazek
Obr. 9: Zobrazení děr
 obrazek  i                          
        Obr. 10: Další možnosti zobrazení součásti v prostředí simulace

 

 

 Cvičení 1 - frézování obdélníkové kapsy

obrazek

Výkres č. 1

Technologická operace frézování obdélníkové kapsy

Použijeme pouze 1 nástroj – fréza drážkovací průměr 16 mm, v tabulce nástrojů uložen jako nástroj číslo 77.

Souřadnice - pravoúhlý souřadný systém.

Nulový bod programu – v rovině obrábění XY je ve středu plochy, Z0 je na povrchu součásti.

Úkol: Napište a odlaďte NC program.

Tvar naprogramujte pomocí cyklu č.4.

Určete technologii frézování (sousledné nebo nesousledné).

V závislosti na technologii určete správnou velikost nástroje. 

obrazek

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11:  Řešení úlohy č. 1

Simulace

obrazek 

 Obr. 12: Simulace úlohy č. 1

 

Cvičení 2 - frézování kruhové kapsy  

obrazek

Výkres č. 2

Technologická operace frézování

Použijeme pouze 1 nástroj – fréza drážkovací průměr 16 mm, v tabulce nástrojů uložen jako nástroj číslo 77.

Souřadnice - pravoúhlý souřadný systém.

Nulový bod programu – v rovině obrábění XY je ve středu plochy, Z0 je na povrchu součásti.

Úkol: Napište a odlaďte NC program.

Tvar naprogramujte pomocí cyklu č. 5.

Určete technologii frézování (sousledné nebo nesousledné).

V závislosti na technologii určete správnou velikost. 

obrazek

Obr. 13: Řešení úlohy č. 2

 

Cvičení 3 - frézování ostrůvku 

obrazek  

Výkres č. 3

Technologická operace frézování

Použijeme pouze 1 nástroj – fréza drážkovací průměr 16 mm, v tabulce nástrojů uložen jako nástroj číslo 77.

Souřadnice - pravoúhlý souřadný systém.

Nulový bod programu – v rovině obrábění XY je ve středu plochy, Z0 je na povrchu součásti.

Úkol: Napište a odlaďte NC program.

Tvar naprogramujte pomocí cyklu č. 215. Určete technologii frézování (sousledné nebo nesousledné).

V závislosti na technologii určete správnou velikost nástroje. 

obrazek

 Obr. 14: Řešení úlohy č. 3

 

Cvičení 4 - obvodové frézování 

obrazek     

Výkres č. 4

Technologická operace frézování

Použijeme pouze 1 nástroj – frézovací hlava průměr 32 mm, v tabulce nástrojů uložena jako nástroj číslo 93.

Souřadnice - pravoúhlý souřadný systém.

Nulový bod programu – v rovině obrábění XY je ve středu plochy, Z0 je na povrchu součásti.

Úkol: Napište a odlaďte NC program.

Tvar popište pomocí lineární a kruhové interpolace.

Určete technologii frézování (sousledné nebo nesousledné).

V závislosti na technologii určete správnou korekci nástroje.

 obrazek    

Obr. 15:  Řešení úlohy č. 4   

 

Cvičení 5 - obvodové frézování 

 obrazek

Výkres č. 5

Technologická operace frézování

Použijeme pouze 1 nástroj – frézovací hlava průměr 32 mm, v tabulce nástrojů uložena jako nástroj číslo 93.

Souřadnice - pravoúhlý souřadný systém.

Nulový bod programu – v rovině obrábění XY je ve středu plochy, Z0 je na povrchu součásti.

Úkol: Napište a odlaďte NC program.

Tvar popište pomocí lineární a kruhové interpolace.

Určete technologii frézování (sousledné nebo nesousledné).

V závislosti na technologii určete správnou korekci nástroje. 

obrazek

Obr. 16: Řešení úlohy č. 5 

 

Zdroje

Prezentace:

  • Příklad programování - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
  • Cvičení - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Testy