Vlastnosti, základní části CNC strojů a podstata řízení

Vlastnosti, základní části CNC strojů a podstata řízení

Vlastnosti CNC systémů

Kromě obvyklých vlastností klasických NC systémů, jako je synchronní řízení ve více osách, korekce délek a poloměrů nástroje, posouvání nulového bodu, pevné cykly aj., obsahují CNC systémy vlastnosti, které zvyšují stupeň automatizace obráběcího stroje.

Jde konkrétně o ukládání více programů do paměti, úpravy a opravy těchto programů (editace) přímo na stroji, diagnostiku chyb a zejména využívání podprogramů a jejich parametrizování.

Podstata číslicového řízení

Při číslicově řízeném obrábění je program výroby součásti zadán stroji ve formě čísel a písmen. Program je tedy soubor alfanumerických znaků v takové podobě a posloupnosti, aby byl danému řídicímu systému srozumitelný.

Vlastní program je sestaven z programových funkcí, a to přípravných G, pomocných M a jednotlivých adres.

Jde konkrétně o ukládání více programů do paměti, úpravy a opravy těchto programů (editace) přímo na stroji, diagnostiku chyb (simulace) a zejména využívání podprogramů a jejich parametrizování.

Použití mikroprocesoru u CNC systému je neodmyslitelné bez použití pamětí RAM, které umožňují zápis informací tzv. strojních konstant, partprogramů, korekcí nástrojů a jejich čtení.

Možnosti obrábění vzhledem k počtu možných os jsou téměř neomezené.

obrazek

Obr. 1: Schéma stavby soustružnického obráběcího centra

 

Jednotlivé typy CNC strojů mohou být odlišných konstrukcí – vždy záleží k jaké výrobě a k jakým podmínkám jsou určeny.

 

Obr. 2: CNC frézka s řízením třemi osami a automatickou výměnou nástrojů

 

Obr. 3: CNC soustruh s šikmým ložem a soustružením za osou

 

CNC Obráběcí centrum

Obráběcí centra jsou schopna provádět více technologií současně.

Obr. 4: Obráběcí centrum

Obr. 5: CNC frézka s nosným zásobníkem

 

Zdroje
  • MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2, přeprac., rozš. Praha: MM publishing, 2010, 420 s. MM speciál. ISBN 978-80-254-7980-3.

Obrázky: