Systémy a způsoby upínání

Systémy a způsoby upínání

Pro dosažení vysokých úběrů obráběného materiálu je nutné, aby nástroje pracovaly s vysokými hodnotami řezných a posunových podmínek.

Upínač musí tedy mít tyto vlastnosti:

  • vysokou pevnost v ohybu
  • dynamickou vyváženost
  • zajišťovat vysoké upínací síly
  • schopnost tlumit vibrace
  • přivádět řeznou kapalinu do místa řezu a umožňovat krátké časy upínání.

Silové upínače přesné pro válcovou stopku

Pro konstantní upínací sílu se používají momentové klíče.

obrazek

Obr. 1: Silové upínání

Silové upínače se používají při obrábění tvrdých a těžko obrobitelných materiálů. Jsou schopny přenášet velké krouticí momenty.

Mezi silové upínače můžeme dále řadit i upínače hydraulické.

U těchto upínačů je potřeba (především při vysokých otáčkách) dynamické vyvážení, aby nedocházelo k destrukci ložiska ve vřeteni stroje. K vyvažování těchto upínačů slouží vyvažovací kroužky a vyvažovací zařízení.

Hydraulické upínače

obrazek

Obr. 2: Hydraulické upínání

Kleštinové upínání

Kleštinové upínání není vhodné pro extrémně vysoké otáčky vřetene.

obrazek

Obr. 3: Kleštinové upínání

Tepelné upínače

K výhodám tohoto způsobu upínání patří zejména vysoká přesnost a tuhost upnutí. Dále pak přenos velkých krouticích momentů a možnost použití vysokých otáček vřetene, což v praxi umožňuje velké úběry obráběného materiálu.

Termo upínání je rychlé a efektivní upínání nástrojů, kdy pouzdro upínače je indukčně zahřáto a po vložení nástroje ochlazeno. Upínání tudíž funguje na principu dilatace kovů.

Další výhodou tohoto upínaní je možnost prodloužení samotného nástroje při výběru délky upínacího pouzdra.

obrazek

Obr. 4: Indukční přístroj pro tepelné upínání

Pro upínání nástrojů existují i další způsoby. Například různé druhy upínacích pouzder založených na principu pružnosti kovů.

 

Zdroje
  • MM PUBLISHING, S. R. O. MM Průmyslové spektrum 1997-2011 [dvdrom]. Praha, 2012.

Prezentace:

  • Systémy upínání nástrojů - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.

Video:

  • Autorem videa je Bc. Martin Krbec, DiS.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.

 

Video
This div will be replaced by the JW Player.